Geodeesia kalkulaatorid

BK77 ja EH2000 kõrguste ülemineku kalkulaator

BK77 ja EH2000 üleminekuparameetrid arvutati mudelpinnana, mis võimaldab BK77 kõrguste ümberarvutamist EH2000 kõrgusteks ja vastupidi.
Üleminekumudeli sammuks on 1' x 0.5', piirkonnaks on B = 57º 20' ... 60º 00' ja L = 21º 20' ... 28º 40'.

Väljaspool mudeli piirkonda mudeli kasutamine ei ole soovitatav.

Kirjeldus ja näited, kuidas kõrguste ülemineku kalkulaatorit masinloetavalt kasutada.

Juurdepääs teenusele


EST-GEOID2017 kalkulaator

EST-GEOID2017 geoidi mudel: Ellmann, A.; Märdla, S.; Oja, T.: Eesti geoidi mudel EST-GEOID2017. Tallinna Tehnikaülikool 2017.

Geoidi mudelit EST-GEOID2017 kasutatakse EUREF-EST97 ellipsoidaalsete kõrguste ümberarvutamiseks EH2000 kõrgusteks ja vastupidi, vastavalt esitatavatele täpsusnõuetele. Geoidi kalkulaatorit on võimalik kasutada normaalkõrguse arvutamiseks geodeetilisest kõrgusest, mis on mõõdetud näiteks GNSS seadmega.

EST-GEOID2017 geoidi mudeli kasutamine toimub lõppkasutaja vastutusel. Geoidi mudeli võimalikest ebatäpsustest tuleneva võimaliku varalise kahju eest Maa-amet ei vastuta. Geoidi mudeli lubamatu ega oskamatu kasutamise eest lõppkasutaja poolt ega lõppkasutaja vigade eest Maa-amet ei vastuta.

Kirjeldus ja näited, kuidas EST-GEOID2017 kalkulaatorit masinloetavalt kasutada.

Juurdepääs teenusele


Koordinaatide kalkulaator

(21.05.2013 uus versioon)

Koordinaatide kalkulaatori abil on võimalik teostada ümberarvutusi L-EST97 plaanilistest ristkoordinaatidest WGS84 geodeetilisteks koordinaatideks ja vastupidi. Võimalik andmed sisestada tekstifailiga ja määrata parameetreid nagu näiteks sisenkoordinaatide eraldaja, komakohtade arv jne.

Kirjeldus ja näited, kuidas koordinaatide kalkulaatorit masinloetavalt kasutada.

Juurdepääs teenusele


Globaalne geodeesia kalkulaator

Mõeldud koordinaatide transormeerimiseks ühest koordinaatide süsteemist teise.

Andmed peavad olema tekstifailis järgmisel kujul:

  • Punkti nimi - ainult numbriline, tühikuid ei tohi olla
  • X - koma asemel peab olema punkt
  • Y - koma asemel peab olema punkt
  • H - koma asemel peab olema punkt (kõrguse tulp on vajalik)

Juurdepääs teenusele


Kohalik geodeesia kalkulaator

Mõeldud kohalike koordinaatide transformeerimiseks riikliku koordinaatide süsteemi (L-EST97).

Andmed peavad tekstifailis olema kujul:

  • Punkti nimi - nii numbriline kui nimeline, tühikuid ei tohi olla
  • X - koma asemel peab olema punkt
  • Y - koma asemel peab olema punkt

Juurdepääs teenusele


Viimati muudetud: 14.06.2021 21:09
Tagasi algusesse