TMS, WMS-C ja WMTS teenused

Lisaks WMS protokollile põhinevatele teenustele pakub Maa-amet ka TMS, WMS-C ja WMTS protokollidele põhinevaid aluskaarditeenuseid.

Andmete ajakohasus

Tegemist on valmisgenereeritud staatiliste aluskaartidega. See tähendab, et ETAK andmetel põhinevad "Eesti kaart", "Kaart (valgete teedega)", "Halltoonides kaart" ja "Hübriidkaart" uuenevad TMS, WMS-C ja WMTS teenustes iga kuu lõpus. (WMS teenustes või X-GIS kaardirakendustes uuenevad aluskaartide "Eesti kaart", "Kaart (valgete teedega)", "Halltoonides kaart" ja "Hübriidkaart" andmed osaliselt igapäevaselt (nt. hooned, teed) ja osaliselt kord nädalas (nt kõlvikud).)

Allpool on toodud välja TMS, WMS-C ja WMTS kihtide viimased uuendamiskuupäevad.

Kus ja kuidas teenuseid kasutada?

Teenused sobivad neile kasutajatele, kes kasutavad Maa-ameti aluskaarte selliste tarkvaradega nagu Google Maps, Bing Maps, Open Layers, Leaflet jne. ehk tarkvaradega, mis toetavad eeltailitud kaarditeenuste protokolle. Google Mapsi jaoks on kasutatavad "Eesti kaart", "Hübriidkaart" ja "Ortofoto" aluskaardid.

Kui loetletud tarkvaradega kasutada aluskaardi kuvamiseks WMS teenust, siis see põhjustab Maa-ameti WMS serverile liigset koormust. Sisuliselt toimub nende tarkvarade puhul WMS-i kasutades online kaardipildi pärimine ühe ekraaniulatuse pildi asemel 256x256 piksli suuruste tükkidena ja olenevalt kasutaja arvuti veebilehitseja akna suurusest tehakse ühe päringu asemel kümneid kordi rohkem üheaegseid päringuid. Lisaks suuremale koormusele võivad kaardil kuvatavad tekstid "minna katki" (tekstidel puuduvad, algus või lõpp, tekstid on topelt jne).

Kasutustingimused

WMS teenuste kasutamise tingimused laienevad ka WMTS, TMS ja WMC-C kasutamise kohta.

Lisaks on nõutud proxy lisamine, st. et rakendus, kus alusakaardid kasutusel on, pärib Maa-ameti teenusest andmeid üle kindla veebiaadressi. Seega on võimalik koguda statistikat, kui palju mingi portaali kaudu päringuid tehakse.

Pakutavad kaardikihid

Teenuste kaudu on kättesaadavad järgmised aluskaardikihid:

  • Ortofoto (uuendus kord aastas)
  • Hübriidkaart (uuendus kord kuus)
  • Kaart (uuendus kord kuus)
  • Reljeef (uuendus kord aastas)
  • Samakõrgusjooned koos kõrgusarvudega (uuendus kord aastas)
  • Värviline reljeefivarjutusega põhikaart (uuendus kord aastas)
  • Värviline põhikaart (uuendus kord aastas)
  • Must-valge põhikaart (uuendus kord aastas)

Eraldusvõime

Kasutusel on järgmised eraldusvõime astmed ning neile vastavad mõõtkavad:

Eraldusvõime Mõõtkava
4000 - 15 118 080
2000 - 7 559 040
1000 - 3 779 520
500 - 1 889 760
250 - 944 880
125 - 472 440
62,5 - 236 220
31,25 - 118 110
15,625 - 59 055
7,8125 - 29 527,5
3,90625 - 14 763,75
1,953125 - 7 381,875
0,9765625 - 3 690,9375
0,48828125 - 1 845,46875

MapCache teenuse kasutamise näited

Teenuste täpsem kirjeldus

MapCache aluskaartide teenuste funktsionaalsus ( 435.4 KB, 31.05.2023 )

Näited, kus teenused on kasutusel

Soovid teenust kasutusele võtta?

Palume võta ühendust aadressil
kaardirakendus@maaamet.ee


Viimati muudetud: 15.02.2024 11:11
Tagasi algusesse