ABKontroll

ABKontroll on programm, mis hõlbustab andmehalduri tööd ArcGISi geoandmebaasis olevate andmete kontrollimisel. See vahend on mõeldud töö lihtsustamiseks - teostatavaid teste saab üldjuhul läbi viia ka üldotstarbeliste GISpakettidega (ArcGIS jt.), kuid ABKontroll pakub lisavõimalusi kontrolliprotseduuri automatiseerimisel. ABKontrolli käivitamisel kontrollitakse automaatselt kõiki parameetrite failis kirjeldatud nähtusklasse vastavalt kirjeldatud testidele.

Väljundiks on inimloetav raportifail (programmi töö kirjeldus koos leitud vigade loeteluga) ja kasutaja soovi korral CSV vormingus failid vigaste objektidega (üks fail iga vigu sisaldava nähtusklassi kohta).

Programm ühendub geoandmebaasiga ainult lugemiseks, andmeid ei muuda ja ühtki andmetes leitud viga ei paranda.

Uusim ABKontrolli versioon kannab numbrit 2.6.9.

Kasutamine

Programmi paigaldamisega nõustub kasutaja ABKontrolli litsentsilepinguga


Viimati muudetud: 23.05.2022 14:28
Tagasi algusesse