Suunatud rakendused ja virtuaalkontorid

Suunatud kaardirakendus

Tegemist on X-GIS kaardirakendusega. Juurdepääs rakendusele antakse eeldusel, et kasutaja on riigi teenistuses ja talle on kaardirakenduse kasutamiseks antud lisaõigused. Suunatud kaardirakenduses toimivad kõik tavapärased kaardirakenduste funktsionaalsused.

Sellised on näiteks kitsenduste (KPO), looduskaitse ja maardlate kaardirakendused. Avaliku rakendusega võrreldes on seal andmete koosseis laiem ja/või esitatud detailsemalt, spetsialistide vajadusi arvestades.

Virtuaalkontor

Virtuaalkontor on suunatud kaardirakendus, mis võimaldab ruumiandmete veebipõhist haldamist (objektide loomist ja redigeerimist).
Rakendusel on kaks põhilist lisafunktsionaalsust:

  • geomeetria redaktor - võimaldab ruumiandmeid lisada, muuta, kustutada
  • andmeredaktor - võimaldab ruumiobjektide tabelandmeid lisada, muuta, kustutada

Ligipääsu ja tegevusõigusi jagatakse Maa-ameti kaardirakenduse tugiisikute poolt.
Virtuaalkontorid on loodud eelkõige andmeallikatele/andmetootjatele, kes genereerivad uuendusi ja muutusi ning soovivad, et need jõuaksid operatiivselt läbi Maa-ameti kaardirakenduste kättesaadavaks ka teistele kasutajatele või/ja avalikkusele. Teenuse abiga hoitakse andmeid ajakohastena ja toimub pidev andmete uuendamine.

Maa-ametil on tänasel päeval kasutuses mitmeid virtuaalkontoreid ja neid on loodud kahest vajadusest lähtuvalt:

  1. Konkreetse ametkonna vajadusest lähtuvalt. Sellised virtuaalkontorid on enamasti riigiasutuste vahelised ja seal on õigus andmete muutmiseks lepingus nimeliselt kokku lepitud töötajatel. Need aitavad andmekogudele lisada ruumilise info.
  2. Maa-ameti sisesest vajadusest välja kasvanud virtuaalkontorid valdkondades, kus andmete tootmise eest vastutavad erinevad asutused ja puudub ühtne register või platvorm, mis neid koondaks. Kasutajateks on nii Maa-amet kui ka teised riigiasutused, kohalikud omavalitsused. Osa neist on ainult ametkondlikus kasutuses, mõnest on olemas ka avalikkusele mõeldud väljund. Tabelis 1 on toodud rakendused, mida Maa-amet annab kasutamiseks avaliku haldust teostavatele asutustele.

Tehnilised nõuded kaardirakenduste kasutamiseks:

  • Kaardirakenduste kasutamiseks peab kasutajal olema arvutis internetilehitseja (Google Chrome, Firefox vms).
  • Kaardirakendused ei ole avalikult kasutatavad, kaardirakenduste kasutamiseks tuleb sõlmida "Maa-ameti internetipõhiste kaardirakenduste kasutusleping". Kaardirakendused on mõeldud eelkõige töövahendiks riigiasutustele, kohalikele omavalitsustele.

Kontakt

Rakendustest täpsemalt
Andres Hiiemäe

Lepingute sõlmimine
Ene Jüriska


Viimati muudetud: 31.10.2019 15:49
Tagasi algusesse