Liigu edasi põhisisu juurde

Pöördumine kaardirakendusse läbi URLi

Läbi URL-i pöördumise võimalus on eelkõige mõeldud pöördumiseks Maa-ameti maainfo kaardirakenduse poole mõnest veebipõhisest portaalist, kodulehelt või andmebaasist. Pöördumist saab teha kasutades parameetritena aadressi, koordinaate, katastriüksuse tunnust. Täpsema infot pöördumiste tehniliste võimaluste kohta leiate altpoolt.

Maa-ameti kaardirakenduste kasutamine on jätkuvalt kõigile tasuta, sõltumata kaardirakenduse poole pöördumise viisist.

Kui kasutate kaardirakenduse poole pöördumist läbi URL-i, siis palume viidata või muul moel ära märkida, et pöördutakse Maa-ameti X-GIS kaardirakenduse poole.

Pöördumise kasutuselevõtul mõnes suuremas portaalis või infosüsteemis palume sellest ka Maa-ametile teada anda aadressil kaardirakendus@maaamet.ee.

 1. Pöördumine soovitud Flash rakenduse poole: URL-i kaudu on võimalik valida X-GIS'i rakendust, mille poole soovitakse pöörduda.
  Parameeter Selgitus
  app_id Rakendusele vastav kood:
  UU82 - Maainfo kaardirakendus
  UU43A -Avalikustatud detailplaneeringud
  UU41 - Ajaloolised kaardid
  UU62A - Looduskaitse rakendus
  UU204 - Kitsenduste kaart
  SMA01 - 1:50000 Geoloogiline baaskaart
  ADS4 - Kohanimeregister
  MA11A - Ohtlikud ettevõtted
  MA15A - Planeeringud
  MA09 - Riigimaade müügi kaardirakendus

  Näide Maainfo teenuse poole pöördumisega
  https://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at
  Näite link

  Näide Avalikustatud detailplaneeringute rakenduse poole pöördumisega
  https://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU43A&user_id=at
  Näite link

 2. Pöördumine soovitud HTML5 rakenduse poole: URL-i kaudu on võimalik valida X-GIS'i rakendust, mille poole soovitakse pöörduda.
  Parameeter Selgitus
  app_id Rakendusele vastav kood:
  UU82A - Maainfo HTML5 kaardirakendus
  EMK_H - Erametsakeskus
  MA24H5 - Kalded ja nitraaditundlik ala
  MA22H5 - Kohapärimus
  MA27 - Lennunduskaart
  UU213H - Maardlad
  MA29 - Mullastik
  MA34H5 - Mürakaardid
  MA11AH5 - Ohtlikud ettevõtted ja vesivarustus
  MA07H5 - Riigimaa kasutus
  MA30 - Ristipuud

  Näide Maainfo teenuse HTML5 versiooni poole pöördumisest
  https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at
  Näite link

  Samuti on võimalik pöörduda otse, kas täis- või nutiversiooni poole.
  Parameeter Selgitus
  mobile Täis- või nutiversioon:
  false - Maainfo HTML5 kaardirakendus täsiversioon
  true - Maainfo HTML5 kaardirakendus nutiversioon

  Näide Maainfo teenuse HTML5 täisversiooni poole pöördumisest
  https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at&mobile=false
  Näite link

  Näide Maainfo teenuse HTML5 nutiversiooni poole pöördumisest
  https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at&mobile=true
  Näite link

 3. Pöördumine otsingupaneeli funktsionaalsuse kaudu
  Parameeter Selgitus
  searchid UUOTS_GKY_82 - Katastriüksuste otsing
  UUOTS_DP_43A - Avalikustatud detailplaneeringute otsing
  UUOTS_DP_43 - (suunatud) detailplaneeringute otsing
  UUOTS_KYKITA - Kitsenduste otsing
  UUOTS_KYKPOA - Kitsendusi põhjustavate objektide otsing

  Näide 1: pöördumine katastriüksuse tunnusega
  https://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at &searchid=UUOTS_KY_82&tunnus=41201:004:0067
  Näite link

  Näide 2: pöördumine mitme katastriüksuse tunnusega
  https://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at &searchid=UUOTS_GKY_82&tunnus=78403:301:0149|78403:302:0090
  Näite link

  Näide 3: pöördumine avalikustatud detailplaneeringu nimega
  https://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU43A&user_id=at& searchid=UUOTS_DP_43A&nimetus_ametlik=Kuristiku
  Näite link

  Näide 4: katastriüksuse kitsenduste otsing KÜ tunnuse järgi
  https://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU204&user_id=at &searchid=UUOTS_KYKITA_204&tunnus=39201:001:0143
  Näite link

  Näide 5: KÜ-d kitsendavate objektide otsing
  https://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU204&user_id=at &searchid=UUOTS_KYKPOA_204&tunnus=39201:001:0143
  Näite link

 4. Pöördumine HTML5 rakenduse poole otsingupaneeli funktsionaalsuse kaudu
  Parameeter Selgitus
  searchid UUOTS_KY_82 - Katastriüksuste otsing tunnuse järgi
  UUOTS_LY_82 - Otsing piiriettepaneku numbri järgi
  KYLA_OTSING - asusutusüksuse otsing

  Näide 1: pöördumine katastriüksuse tunnusega
  https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at &searchid=UUOTS_KY_82&tunnus=41201:004:0067
  Näite link

  Näide 2: pöördumine mitme katastriüksuse tunnusega
  https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at&searchid=UUOTS_KY_82&tunnus=78403:301:0149|78403:302:0090
  Näite link

  Näide 3: pöördumine piiriettepaneku numbriga
  https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at&searchid=UUOTS_LY_82&LY_NUMBER=AT1411130067
  Näite link

  Näide 4: asustusüksuse nimega
  https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at&searchid=KYLA_OTSING&nimi_1=Penijõe
  Näite link

 5. Pöördumine koordinaatpaari ja mõõtkava-arvuga
  Parameeter Selgitus
  PUNKT Y,X (L-est)
  MOOT Kaardi mõõtkava-arv

  Näide: https://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at &punkt=545280.74,6588555.21&moot=2000
  Näite link

 6. Pöördumine HTML5 rakendusse koordinaatpaari ja mõõtkava-arvuga
  Parameeter Selgitus
  PUNKT Y,X (L-est)
  MOOT Kaardi mõõtkava-arv

  Näide: https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at &punkt=545280.74,6588555.21&moot=2000
  Näite link

 7. Pöördumine kaardiakna nurga L-Est97 koordinaatidega
  Koordinaatide järjekord:
  • - vasaku alumise nurga Y koordinaat
  • - vasaku alumise nurga X koordinaat
  • - parema ülemise nurga Y koordinaat
  • - parema ülemise nurga X koordinaat

  Näide: https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82&user_id=at&bbox=544155.24,6587303.27,547074.56,6590005.45
  Näite link

 8. Pöördumine HTML5 kaardirakenduse kaardiakna nurga L-Est97 koordinaatidega
  Koordinaatide järjekord:
  • - vasaku alumise nurga Y koordinaat
  • - vasaku alumise nurga X koordinaat
  • - parema ülemise nurga Y koordinaat
  • - parema ülemise nurga X koordinaat

  Näide: https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at&bbox=544155.24,6587303.27,547074.56,6590005.45
  Näite link

 9. Pöördumine aadressotsingu poole(Flash näited) 
  Parameeter Selgitus
  ADDRESS Otsitav aadress
  ADWHAT Mida otsitakse? Ei ole kohustuslik.
  1. - täisaadress (vaikimisi)
  2. - lähiaadress
  3. - tunnus
  ADWHERE Otsingu tingimus. Ei ole kohustuslik.
  1. - täpne (vaikimisi)
  2. - algusest
  3. - lõpust
  4. - suvalisest
  ADFILTER Maakonna või omavalitsuse kood. Ei ole kohustuslik Vaikimisi kogu Eesti
  ADX Otsingupiirkonna raadiuse kese X koordinaat
  ADY Otsingupiirkonna raadiuse kese Y koordinaat
  ADR Otsingupiirkonna raadius
  ADSHOW Kas tulemus kuvatakse otse kaardile või kuvatakse vahenimekiri
  • 1 - tulemus kuvatakse otse kaardile
  • Puudub - kuvatakse otsingutulemus vahenimekirjana
  ADFIT Kas otsingutulemus mahutatakse kaardile?
  Kehtib ainult siis kui ADSHOW parameeter on 1
  1. - mahutatakse

  Näide 1: Otsingustring "Kooli tee", täisaadress, suvaline katke, tulemused otse kaardile
  https://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&address=Kooli%20tee&adwhat=1&adwhere=4&adshow=1&adfit=1
  Näite link

  Näide 2: Otsingustring "Lai tn 4", lähiaadress, täpne, tulemused vahenimekirja
  https://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&address=Lai%20tn%204&adwhat=2&adwhere=1
  Näite link

  Näide 3: Otsingustring "62510:127:0001", KÜ tunnus, tulemus otse kaardile
  https://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&address=62510:127:0001&adwhat=3&adshow=1&adfit=1
  Näite link

 10. Pöördumine aadressotsingu poole(HTML5 näited) 
  Parameeter Selgitus
  ADDRESS Otsitav aadress
  ADWHAT Mida otsitakse? Ei ole kohustuslik.
  1. - täisaadress (vaikimisi)
  2. - lähiaadress
  3. - tunnus
  ADWHERE Otsingu tingimus. Ei ole kohustuslik.
  1. - täpne (vaikimisi)
  2. - algusest
  3. - lõpust
  4. - suvalisest
  ADFILTER Maakonna või omavalitsuse kood. Ei ole kohustuslik Vaikimisi kogu Eesti
  ADX Otsingupiirkonna raadiuse kese X koordinaat
  ADY Otsingupiirkonna raadiuse kese Y koordinaat
  ADR Otsingupiirkonna raadius
  ADSHOW Kas tulemus kuvatakse otse kaardile või kuvatakse vahenimekiri
  • 1 - tulemus kuvatakse otse kaardile
  • Puudub - kuvatakse otsingutulemus vahenimekirjana
  ADFIT Kas otsingutulemus mahutatakse kaardile?
  Kehtib ainult siis kui ADSHOW parameeter on 1
  1. - mahutatakse

  Näide 1: Otsingustring "Kooli tee", täisaadress, suvaline katke, tulemused otse kaardile
  https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at&address=Kooli%20tee&adwhat=1&adwhere=4&adshow=1&adfit=1
  Näite link

  Näide 2: Otsingustring "Lai tn 4", lähiaadress, täpne, tulemused vahenimekirja
  https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at&address=Lai%20tn%204&adwhat=2&adwhere=1
  Näite link

  Näide 3: Otsingustring "62510:127:0001", KÜ tunnus, tulemus otse kaardile
  https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at&address=62510:127:0001&adwhat=3&adshow=1&adfit=1
  Näite link

 11. Universaalne katastriüksuse aadressotsing
  Parameeter Selgitus
  SEARCHID Otsingukomplekti nimi, näiteks UUOTS_GKY_82
  TUNNUS Katastriüksuse tunnus. Mitme tunnuse korral eraldajaks |
  AADRESSTEKST Katastriüksuse lähiaadress
  PIKKAADRESS Katastriüksuse täisaadress

  Täpsem info aadresside süsteemi kohta on saadaval lehel Aadressandmed.

  Näide 1: Katastriüksuse tunnusega otsing
  https://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&searchid=UUOTS_GKY_82&tunnus=52001:005:0002
  Näite link

  Näide 2: Katastriüksuse lähiaadressi otsing
  https://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&searchid=UUOTS_GKY_82&aadresstekst=mustamäe%2051
  Näite link

  Näide 3: Katastriüksuse täisaadressi järgi otsing
  https://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&searchid=UUOTS_GKY_82&pikkaadress=mustamäe%2051%20kristiine
  Näite link

 12. Katastriüksuse tunnuse päring koordinaadipaari ja raadiuse väärtusega

  Päringuga saab teada, kas määratud koordinaatidel asub mõni katastriüksus või mitte. Vastavalt määratud raadiusele tagastatakse kõik piirkonda jäävad katastriüksuste tunnused.

  Parameeter Selgitus
  x X koordinaat (L-est, 2 komakohta)
  y Y koordinaat (L-est, 2 komakohta)
  d raadius meetrites (0-10m)
  out väljund: vaikimisi KÜ tunnus, väärtusega "pikkaadress" tagastatakse KÜ aadress

  Punkti all on katastriüksus

  Otsib kattumise 1m raadius, leiab ühe katastriüksuse:
  https://geoportaal.maaamet.ee/url/xgis-xy.php?x=6459630.00&y=644366.00&d=1
  Näite link

  Otsib kattumise 2m raadius, leiab kolm katastriüksust:
  https://geoportaal.maaamet.ee/url/xgis-xy.php?x=6459630.00&y=644366.00&d=2
  Näite link

  Näide kaardil: https://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=644366.00,6459630.00&moot=500
  Näite link

  Punkti all ei ole katastriüksust

  Raadius 10m: https://geoportaal.maaamet.ee/url/xgis-xy.php?x=6459631.00&y=644342.00&d=10
  Näite link

  Raadius 0m: https://geoportaal.maaamet.ee/url/xgis-xy.php?x=6459631.00&y=644342.00&d=0
  Näite link

  Näide kaardil: https://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82 &user_id=at&punkt=644342.00,6459631.00&moot=500
  Näite link

 13. Katastriüksuse tunnuse ja aadressi päring geograafiliste koordinaatide väärtustega

  Päringuga saab teada, kas määratud koordinaatidel asub mõni katastriüksus või mitte. Samuti saab pärida määratud koordinaadil asuva registreeritud katastriüksuse aadressi.

  Parameeter Selgitus
  lat Laius (WGS84, kümnendsüsteemis, DD.ddddd)
  lon Pikkus (WGS84, kümnendsüsteemis, DD.ddddd)
  out Päringu vastus (pikkaadress, aadress, tunnus, xgis, xgishtml5)

  Katastriüksuse pikkaadress
  https://geoportaal.maaamet.ee/url/xgis-latlon.php?lat=58.2532694444&lon=26.4598111111&out=pikkaadress
  Näite link

  Katastriüksuse aadress
  https://geoportaal.maaamet.ee/url/xgis-latlon.php?lat=58.2532694444&lon=26.4598111111&out=aadress
  Näite link

  Katastriüksuse tunnus
  https://geoportaal.maaamet.ee/url/xgis-latlon.php?lat=58.2532694444&lon=26.4598111111&out=tunnus
  Näite link

  Päringu punkt kaardil
  https://geoportaal.maaamet.ee/url/xgis-latlon.php?lat=58.2532694444&lon=26.4598111111&out=xgis
  Näite link

  Geograafilised koordinaadid L-Est süsteemis
  https://geoportaal.maaamet.ee/url/xgis-latlon.php?lat=58.2532694444&lon=26.4598111111
  Näite link

  Koordinaatpaariga konkreetse rakenduse poole pöördumine:
  https://geoportaal.maaamet.ee/url/xgis-latlon.php?lat=58.2532694444&lon=26.4598111111&out=xgis&app_id=UU82
  Näite link

  Rakenduste nimekiri lehekülje aguses olevas tabelis.

 14. Kiirpäring maakatastrist

  Päringu väljund on identne X-GISi teenusega "kiirpäring maakatastrist", mis on nähtav aadressil https://xgis.maaamet.ee/ky/. Juhul kui on vaja lihtsalt katastriüksuse andmeid ilma kaardirakenduse funktsionaalsuseta, siis on võimalik pöörduda nö õhukese kliendi kaudu.

  Parameeter Selgitus
  ky Katastriüksuse tunnus, kohustuslik muutuja
  out

  Soovitud väljund.

  • html (vaikimisi)
  • map - kuvab WMS kaardipildi katastriüksusest
  • json - KÜ info json formaadis
  what Tellitav info. Vaikimisi näidatakse kõike, soovi korral vaid katastriüksuse bbox või tsentroid

  Kogu katastriüksus info
  https://geoportaal.maaamet.ee/url/xgis-ky.php?ky=41201:004:0067
  Näite link

  Vaid katastriüksuse bbox
  https://geoportaal.maaamet.ee/url/xgis-ky.php?ky=41201:004:0067&what=bbox
  Näite link

  Vaid katastriüksuse tsentroid
  https://geoportaal.maaamet.ee/url/xgis-ky.php?ky=41201:004:0067&what=tsentroid
  Näite link

  Juhul kui on vaja html väljundi asemel json formaati, siis lisada urlile parameeter out=json

 15. L-Est97 <-> WGS 84 koordinaatide kalkulaator

  Koordinaatide teisenduse kirjeldused ja info on kättesaadav lehel https://www.maaamet.ee/rr/geo-lest/url/

 16. X-GIS JSON aadressiotsing

  X-GIS JSON aadressiotsingu asemel kasutage In-ADS teenust, mille kohta leiab põhjalikuma ülevaate integreeritava aadressiotsingu (In-ADS) teenuse lehelt.

 17. Aadressiobjekti leidmine koordinaatide alusel

  Nn Reverse geocoding. Päringu väljund on analoogne andmetega, mis on nähtavad ADS avalikus rakenduses aadressil https://xgis.maaamet.ee/adsavalik/. Sisendiks on koordinaadid ja ulatus ning väljundiks XML-kujul aadressiobjektide andmed, mis küsitud ulatusse jäävad. 

  Parameeter Selgitus
  x x-koordinaat (kohustuslik)
  y y-koordinaat (kohustuslik)
  ulatus ulatus meetrites (kohustuslik)
  liik Aadressiobjekti liik, mille hulgast vasteid otsitakse. Võimalikud
  väärtused:
  AY (asustusüksus)         
  CU (katastriüksus)         
  EE (elukondlik hoone)         
  ER (eluruum)   
  LO (linnaosa)         
  LP (liikluspind)         
  ME (mitteelukondlik hoone)         
  MK (maakond)         
  MR (mitteeluruum)   
  OV (omavalitsus)         

  Näidispäring: https://xgis.maaamet.ee/adsavalik/adsobjektid?x=6574584.4&y=671550.8&ulatus=450&liik=AY
  Näite link

 18. Aadressiobjekti andmed ADS_OID-i alusel

  ADS-i avaliku rakenduse (https://xgis.maaamet.ee/adsavalik/ads) poole on võimalik pöörduda URL-iga ADS_OID-i alusel. Sisendiks on ADS_OID ja väljundiks aadressiobjekti andmed.

  Parameeter Selgitus
  ADS_OID Aadressiobjekti ADS_OID ehk identifikaator aadressiandmete süsteemis

  Näidispäring: https://xgis.maaamet.ee/adsavalik/ads?ads_oid=EE00644480
  Näite link

 19. Maapinna kõrguse päring XY koordinaatpaari alusel

  Vastusena kõrgusarv 0.5m täpsusega.

  Parameeter Selgitus
  x x-koordinaat (kohustuslik)
  y y-koordinaat (kohustuslik)
  out

  Soovitud väljund.

  • html (vaikimisi)
  • json - kõrgusinfo json formaadis

  Näidispäring: https://geoportaal.maaamet.ee/url/xgis-xyz.php?x=6463074&y=388754.6&out=json
  Näite link

 20. Posti sihtnumber aadressi ADR_ID alusel

  Sisendiks on ADR_ID ja väljundiks posti sihtnumber.

  Parameeter Selgitus
  adr_id Aadressi ADR_ID ehk identifikaator (versioonitunnus) aadressiandmete süsteemis

  Näidispäring, väljund lihttekstina: https://geoportaal.maaamet.ee/url/pi.php?adr_id=100295
  Näite link


Viimati muudetud: 06.01.2020 11:11
Tagasi algusesse