Liigu edasi põhisisu juurde

Pöördumine kaardirakendusse läbi URLi

Läbi URL-i pöördumise võimalus on eelkõige mõeldud pöördumiseks Maa-ameti maainfo kaardirakenduse poole mõnest veebipõhisest portaalist, kodulehelt või andmebaasist. Pöördumist saab teha kasutades parameetritena aadressi, koordinaate, katastriüksuse tunnust. Täpsema infot pöördumiste tehniliste võimaluste kohta leiate altpoolt.

Maa-ameti kaardirakenduste kasutamine on jätkuvalt kõigile tasuta, sõltumata kaardirakenduse poole pöördumise viisist.

Kui kasutate kaardirakenduse poole pöördumist läbi URL-i, siis palume viidata või muul moel ära märkida, et pöördutakse Maa-ameti X-GIS kaardirakenduse poole.

Pöördumise kasutuselevõtul mõnes suuremas portaalis või infosüsteemis palume sellest ka Maa-ametile teada anda aadressil kaardirakendus@maaamet.ee.
 

 1. Pöördumine soovitud Flash rakenduse poole: Tagasi üles URL-i kaudu on võimalik valida X-GIS'i rakendust, mille poole soovitakse pöörduda.
  Parameeter Selgitus
  app_id Rakendusele vastav kood:

  UU82 - Maainfo kaardirakendus
  ADSAVALIK - Aadressiandmed
  MA18 - Ehitusgeoloogia kaardirakendus
  UU43A -Avalikustatud detailplaneeringud
  UU41 - Ajaloolised kaardid
  UU62A - Looduskaitse rakendus
  UU204 - Kitsenduste kaart
  MA03 - 1:50000 Geoloogiline baaskaart
  ADS4 - Kohanimeregister
  MA11A - Ohtlikud ettevõtted
  MA15A - Planeeringud
  MA07 - Riigimaa kasutus
  MA09 - Riigimaade müügi kaardirakendus
  Näide Maainfo teenuse poole pöördumisega
  https://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at

  Näite link

  Näide Avalikustatud detailplaneeringute rakenduse poole pöördumisega
  https://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU43A&user_id=at

  Näite link

 2. Pöördumine soovitud HTML5 rakenduse poole: Tagasi üles URL-i kaudu on võimalik valida X-GIS'i rakendust, mille poole soovitakse pöörduda.
  Parameeter Selgitus
  app_id Rakendusele vastav kood:

  UU82A - Maainfo HTML5 kaardirakendus
  Näide Maainfo teenuse HTML5 versiooni poole pöördumisest
  https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at

  Näite link

  Samuti on võimalik pöörduda otse, kas täis- või nutiversiooni poole.
  Parameeter Selgitus
  mobile Täis- või nutiversioon:

  false - Maainfo HTML5 kaardirakendus täsiversioon
  true - Maainfo HTML5 kaardirakendus nutiversioon
   
  Näide Maainfo teenuse HTML5 täisversiooni poole pöördumisest
  https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at&mobile=false

  Näite link

  Näide Maainfo teenuse HTML5 nutiversiooni poole pöördumisest
  https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at&mobile=true

  Näite link

 3. Pöördumine otsingupaneeli funktsionaalsuse kaudu Tagasi üles
  Parameeter Selgitus
  searchid UUOTS_GKY_82 - Katastriüksuste otsing
  UUOTS_DP_43A - Avalikustatud detailplaneeringute otsing
  UUOTS_DP_43 - (suunatud) detailplaneeringute otsing
  UUOTS_KYKITA - Kitsenduste otsing
  UUOTS_KYKPOA - Kitsendusi põhjustavate objektide otsing
   
  Näide 1: pöördumine katastriüksuse tunnusega
  https://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at &searchid=UUOTS_KY_82&tunnus=41201:004:0067

  Näite link

  Näide 2: pöördumine mitme katastriüksuse tunnusega
  https://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at &searchid=UUOTS_GKY_82&tunnus=78403:301:0149|78403:302:0090

  Näite link

  Näide 3: pöördumine avalikustatud detailplaneeringu nimega
  https://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU43A&user_id=at& searchid=UUOTS_DP_43A&nimetus_ametlik=Kuristiku

  Näite link

  Näide 4: katastriüksuse kitsenduste otsing KÜ tunnuse järgi
  https://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU204&user_id=at &searchid=UUOTS_KYKITA_204&tunnus=39201:001:0143

  Näite link

  Näide 5: KÜ-d kitsendavate objektide otsing
  https://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU204&user_id=at &searchid=UUOTS_KYKPOA_204&tunnus=39201:001:0143

  Näite link

 4. Pöördumine HTML5 rakenduse poole otsingupaneeli funktsionaalsuse kaudu Tagasi üles
  Parameeter Selgitus
  searchid UUOTS_KY_82 - Katastriüksuste otsing tunnuse järgi
  UUOTS_LY_82 - Otsing piiriettepaneku numbri järgi
  KYLA_OTSING - asusutusüksuse otsing
  Näide 1: pöördumine katastriüksuse tunnusega
  https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at &searchid=UUOTS_KY_82&tunnus=41201:004:0067

  Näite link

  Näide 2: pöördumine mitme katastriüksuse tunnusega
  https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at&searchid=UUOTS_KY_82&tunnus=78403:301:0149|78403:302:0090

  Näite link

  Näide 3: pöördumine piiriettepaneku numbriga
  https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at&searchid=UUOTS_LY_82&LY_NUMBER=AT1411130067

  Näite link

  Näide 4: asustusüksuse nimega
  https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at&searchid=KYLA_OTSING&nimi_1=Penijõe

  Näite link

 5. Pöördumine koordinaatpaari ja mõõtkava-arvuga Tagasi üles
  Parameeter Selgitus
  PUNKT Y,X (L-est)
  MOOT Kaardi mõõtkava-arv
  Näide:
  https://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at &punkt=545280.74,6588555.21&moot=2000

  Näite link

 6. Pöördumine HTML5 rakendusse koordinaatpaari ja mõõtkava-arvuga Tagasi üles
  Parameeter Selgitus
  PUNKT Y,X (L-est)
  MOOT Kaardi mõõtkava-arv
  Näide:
  https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at &punkt=545280.74,6588555.21&moot=2000

  Näite link

 7. Pöördumine kaardiakna nurga L-Est97 koordinaatidega Tagasi üles
  Koordinaatide järjekord:
  • - vasaku alumise nurga Y koordinaat
  • - vasaku alumise nurga X koordinaat
  • - parema ülemise nurga Y koordinaat
  • - parema ülemise nurga X koordinaat
  Näide:
  https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82&user_id=at &bbox=544155.24,6587303.27,547074.56,6590005.45

  Näite link

 8. Pöördumine HTML5 kaardirakenduse kaardiakna nurga L-Est97 koordinaatidega Tagasi üles
  Koordinaatide järjekord:
  • - vasaku alumise nurga Y koordinaat
  • - vasaku alumise nurga X koordinaat
  • - parema ülemise nurga Y koordinaat
  • - parema ülemise nurga X koordinaat
  Näide:
  https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at &bbox=544155.24,6587303.27,547074.56,6590005.45

  Näite link

 9. Pöördumine aadressotsingu poole(Flash näited) Tagasi üles
  Parameeter Selgitus
  ADDRESS Otsitav aadress
  ADWHAT Mida otsitakse? Ei ole kohustuslik.
  1. - täisaadress (vaikimisi)
  2. - lähiaadress
  3. - tunnus
  ADWHERE Otsingu tingimus. Ei ole kohustuslik.
  1. - täpne (vaikimisi)
  2. - algusest
  3. - lõpust
  4. - suvalisest
  ADFILTER Maakonna või omavalitsuse kood. Ei ole kohustuslik Vaikimisi kogu Eesti
  ADX Otsingupiirkonna raadiuse kese X koordinaat
  ADY Otsingupiirkonna raadiuse kese Y koordinaat
  ADR Otsingupiirkonna raadius
  ADSHOW Kas tulemus kuvatakse otse kaardile või kuvatakse vahenimekiri
  • 1 - tulemus kuvatakse otse kaardile
  • Puudub - kuvatakse otsingutulemus vahenimekirjana
  ADFIT Kas otsingutulemus mahutatakse kaardile?
  Kehtib ainult siis kui ADSHOW parameeter on 1
  1. - mahutatakse
  Näide 1:
  Otsingustring "Kooli tee", täisaadress, suvaline katke, tulemused otse kaardile
  https://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at &address=Kooli%20tee&adwhat=1&adwhere=4&adshow=1&adfit=1

  Näite link

  Näide 2:
  Otsingustring "Lai tn 4", lähiaadress, täpne, tulemused vahenimekirja
  https://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at &address=Lai%20tn%204&adwhat=2&adwhere=1

  Näite link

  Näide 3:
  Otsingustring "62510:127:0001", KÜ tunnus, tulemus otse kaardile
  https://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at &address=62510:127:0001&adwhat=3&adshow=1&adfit=1

  Näite link

 10. Pöördumine aadressotsingu poole(HTML5 näited) Tagasi üles
  Parameeter Selgitus
  ADDRESS Otsitav aadress
  ADWHAT Mida otsitakse? Ei ole kohustuslik.
  1. - täisaadress (vaikimisi)
  2. - lähiaadress
  3. - tunnus
  ADWHERE Otsingu tingimus. Ei ole kohustuslik.
  1. - täpne (vaikimisi)
  2. - algusest
  3. - lõpust
  4. - suvalisest
  ADFILTER Maakonna või omavalitsuse kood. Ei ole kohustuslik Vaikimisi kogu Eesti
  ADX Otsingupiirkonna raadiuse kese X koordinaat
  ADY Otsingupiirkonna raadiuse kese Y koordinaat
  ADR Otsingupiirkonna raadius
  ADSHOW Kas tulemus kuvatakse otse kaardile või kuvatakse vahenimekiri
  • 1 - tulemus kuvatakse otse kaardile
  • Puudub - kuvatakse otsingutulemus vahenimekirjana
  ADFIT Kas otsingutulemus mahutatakse kaardile?
  Kehtib ainult siis kui ADSHOW parameeter on 1
  1. - mahutatakse
  Näide 1:
  Otsingustring "Kooli tee", täisaadress, suvaline katke, tulemused otse kaardile
  https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at &address=Kooli%20tee&adwhat=1&adwhere=4&adshow=1&adfit=1

  Näite link

  Näide 2:
  Otsingustring "Lai tn 4", lähiaadress, täpne, tulemused vahenimekirja
  https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at &address=Lai%20tn%204&adwhat=2&adwhere=1

  Näite link

  Näide 3:
  Otsingustring "62510:127:0001", KÜ tunnus, tulemus otse kaardile
  https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at &address=62510:127:0001&adwhat=3&adshow=1&adfit=1

  Näite link

 11. Universaalne katastriüksuse aadressotsing Tagasi üles
  Parameeter Selgitus
  SEARCHID Otsingukomplekti nimi, näiteks UUOTS_GKY_82
  TUNNUS Katastriüksuse tunnus. Mitme tunnuse korral eraldajaks |
  AADRESSTEKST Katastriüksuse lähiaadress
  PIKKAADRESS Katastriüksuse täisaadress

  Täpsem info aadresside süsteemi kohta on saadaval lehel Aadressandmete valdkond

  Näide 1:
  Katastriüksuse tunnusega otsing
  https://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at &searchid=UUOTS_GKY_82&tunnus=52001:005:0002

  Näite link

  Näide 2:
  Katastriüksuse lähiaadressi otsing
  https://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at &searchid=UUOTS_GKY_82&aadresstekst=mustamäe%2051

  Näite link

  Näide 3:
  Katastriüksuse täisaadressi järgi otsing
  https://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at &searchid=UUOTS_GKY_82&pikkaadress=mustamäe%2051%20kristiine

  Näite link

 12. Katastriüksuse tunnuse päring koordinaadipaari ja raadiuse väärtusega Tagasi üles

  Päringuga saab teada, kas määratud koordinaatidel asub mõni katastriüksus või mitte. Vastavalt määratud raadiusele tagastatakse kõik piirkonda jäävad katastriüksuste tunnused.

  Parameeter Selgitus
  x X koordinaat (L-est, 2 komakohta)
  y Y koordinaat (L-est, 2 komakohta)
  d raadius meetrites (0-10m)
  out väljund: vaikimisi KÜ tunnus, väärtusega "pikkaadress" tagastatakse KÜ aadress
 13. Katastriüksuse tunnuse ja aadressi päring geograafiliste koordinaatide väärtustega Tagasi üles

  Päringuga saab teada, kas määratud koordinaatidel asub mõni katastriüksus või mitte. Samuti saab pärida määratud koordinaadil asuva registreeritud katastriüksuse aadressi.

  Parameeter Selgitus
  lat Laius (WGS84, kümnendsüsteemis, DD.ddddd)
  lon Pikkus (WGS84, kümnendsüsteemis, DD.ddddd)
  out Päringu vastus (pikkaadress, aadress, tunnus, xgis, xgishtml5)
  Rakenduste nimekiri lehekülje aguses olevas tabelis.

 14. Kiirpäring maakatastrist Tagasi üles

  Päringu väljund on identne X-GISi teenusega "kiirpäring maakatastrist", mis on nähtav aadressil https://xgis.maaamet.ee/ky/ Juhul kui on vaja lihtsalt katastriüksuse andmeid ilma kaardirakenduse funktsionaalsuseta, siis on võimalik pöörduda nö õhukese kliendi kaudu.

  Parameeter Selgitus
  ky Katastriüksuse tunnus, kohustuslik muutuja
  out

  Soovitud väljund.

  • html (vaikimisi)
  • map - kuvab WMS kaardipildi katastriüksusest
  • json - KÜ info json formaadis
  what Tellitav info. Vaikimisi näidatakse kõike, soovi korral vaid katastriüksuse bbox või tsentroid

  Kogu katastriüksus info
  https://geoportaal.maaamet.ee/url/xgis-ky.php?ky=41201:004:0067

  Vaid katastriüksuse bbox
  https://geoportaal.maaamet.ee/url/xgis-ky.php?ky=41201:004:0067&what=bbox

  Vaid katastriüksuse tsentroid
  https://geoportaal.maaamet.ee/url/xgis-ky.php?ky=41201:004:0067&what=tsentroid

  Juhul kui on vaja html väljundi asemel json formaati, siis lisada urlile parameeter out=json

 15. L-Est97 <-> WGS 84 koordinaatide kalkulaator Tagasi üles

  Koordinaatide teisenduse kirjeldused ja info on kättesaadav lehel https://www.maaamet.ee/rr/geo-lest/url/

 16. X-GIS JSON aadressiotsing Tagasi üles

  Päring on kirjeldatud lehel X-GIS JSON aadressiotsingu teenuse kirjeldus.

 17. Aadressiobjekti leidmine koordinaatide alusel Tagasi üles

  Nn Reverse geocoding. Päringu väljund on analoogne andmetega, mis on nähtavad ADS avalikus rakenduses aadressil https://xgis.maaamet.ee/adsavalik/. Sisendiks on koordinaadid ja ulatus ning väljundiks XML-kujul aadressiobjektide andmed, mis küsitud ulatusse jäävad. 

  Parameeter Selgitus
  x x-koordinaat (kohustuslik)
  y y-koordinaat (kohustuslik)
  ulatus ulatus meetrites (kohustuslik)
  liik Aadressiobjekti liik, mille hulgast vasteid otsitakse. Võimalikud
  väärtused:
  AY (asustusüksus)         
  CU (katastriüksus)         
  EE (elukondlik hoone)         
  ER (eluruum)   
  LO (linnaosa)         
  LP (liikluspind)         
  ME (mitteelukondlik hoone)         
  MK (maakond)         
  MR (mitteeluruum)   
  OV (omavalitsus)         

  Näidispäring:
  https://xgis.maaamet.ee/adsavalik/adsobjektid?x=6574584.4&y=671550.8&ulatus=450&liik=AY

 18. Aadressiobjekti andmed ADS_OID-i alusel Tagasi üles

  ADS-i avaliku rakenduse (https://xgis.maaamet.ee/adsavalik/ads) poole on võimalik pöörduda URL-iga ADS_OID-i alusel. Sisendiks on ADS_OID ja väljundiks aadressiobjekti andmed.

  Parameeter Selgitus
  ADS_OID Aadressiobjekti ADS_OID ehk identifikaator aadressiandmete süsteemis
 19. Maapinna kõrguse päring XY koordinaatpaari alusel Tagasi üles

  Vastusena kõrgusarv 0.5m täpsusega.

  Parameeter Selgitus
  x x-koordinaat (kohustuslik)
  y y-koordinaat (kohustuslik)
  out

  Soovitud väljund.

  • html (vaikimisi)
  • json - kõrgusinfo json formaadis
 20. Posti sihtnumber aadressi ADR_ID alusel Tagasi üles

   Sisendiks on ADR_ID ja väljundiks posti sihtnumber. 

  Parameeter Selgitus
  adr_id Aadressi ADR_ID ehk identifikaator (versioonitunnus) aadressiandmete süsteemis

  Näidispäring, väljund lihttekstina: https://geoportaal.maaamet.ee/url/pi.php?adr_id=100295

  Näidispäring, väljund json stuktuuris: https://geoportaal.maaamet.ee/url/pi.php?adr_id=100295&out=json


Viimati muudetud: 19.11.2019 11:23