[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Looduslikud pühapaigadLooduslike pühapaikade kaardirakendus valmis Tartu Ülikooli, Hiite Maja SA ja Maa-ameti koostöös ning selle tellis Eesti FSC. Rakenduse esmane sihtrühm on FSC säästva metsanduse sertifikaadi omanikud, kuid sellest on kahtlemata abi kõigil, keda looduslikud pühapaigad huvitavad.

Kaardirakendusse on koondatud valdavalt seni avalikustatud looduslikud pühapaigad Maa-ameti kultuurimälestiste, looduskaitse, pärandkultuuri, rahvusparkide mälumaastike ja ristipuude kaardikihilt ning põhikaardilt. Lisaks leidub siin Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskuse ja Hiite Maja SA kaardistatud paiku ja täpsustatud asukohaandmeid.

Sõltuvalt senistest kaardiandmetest on pühapaigad märgitud kas punkt-, joon- või maa-alaliste objektidena. Lähtuvalt loodus- ja kultuurimälestiste kaitsepraktikast ning FSC ettevaatuse printsiibist on pühapaikadele lisatud 50 m ulatusega kaitsevöönd. Objektide nimetustena kasutatakse ajaloolisi kohanimesid (nt Hiis, Silmaallikas jms) või üldisi tüübinimesid (püha kivi, püha allikas jms).

Looduslikuks pühapaigaks võivad olla looduse üksikobjektid, nende kompleksid või maastikud, millega seostub ohverdamisele, ravimisele, palvetamisele vm religioossele tegevusele viitavaid folkloorseid, arheoloogilisi, ajaloolisi, etnoloogilisi vm andmeid. Kuigi paljud pühapaigad on praegu elavas kasutuses on enamik neist siiani kaardistamata.

Edaspidi on kavas rakendust täpsustada ja täiendada. Seejuures on teretulnud kohalike elanike ning laiemalt kõigi pühapaikade-pärimuse teadjate kaasabi. Koostööhuvi korral võib kirjutada Hiite Maja SA aadressile: andmekogu@hiis.ee.

Temaatiline andmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

Looduslikud pühapaigad
(Punkt-, joon-, alaobjektid ja Kaitsevöönd)
Hiite maja SA
56686892
WMS: pyhapaigad,
WFS: pyhapaigad
 

Üldandmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri teabe- ja arendusosakond
6650782, 6750126
WMS: alus, alus-geo
kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
 
6750125, 6750866
WMS: fotokaart

 

Aluskaardid

* WMS Teenuste kasutamistingimused - http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Avalik-WMS-teenus/Kasutamise-tingimused-p24.html    
 


Otsinguid on võimalik rakenduses teostada kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Looduslikud pühapaigad - Pühapaikade otsingud erinevatest registritest.
  • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.

Kaardirakenduse funktsionaalust selgitab lähemalt kasutusjuhend.

Vt kaardirakenduste Korduma Kippuvad Küsimused


Kaardiserveri tugi:
kaardirakendus@maaamet.ee, 6 750 866

 
 
 
 
_