Liigu edasi põhisisu juurde

Integreeritav aadressiotsing In-ADS

In-ADS-i veebiteenuse näol on tegemist aadressiandmete süsteemi (ADS-i) andmeid kasutava integreeritava aadressiotsingu kasutajaliidesega, mida on võimalik lihtsalt paigutada erinevatesse veebipõhistesse infosüsteemidesse.

Lisaks tavaotsingule on komponendi abil võimalik otsingus leitud vasted salvestada tarbivasse infosüsteemi. In-ADS sisaldab ka kaardikomponenti, kus aadressi ja objekti otsing võib olla nii teksti- kui ka kaardipõhine, ning JSONP protokolli kasutavat Gazetteer-teenust.

In-ADS on juba edukalt kasutusel mitmes veebirakenduses - näiteks Tuleohutuse enesekontrolli aruannete keskkonnas, ID-kaardi ja juhilubade taotlemisel, ettevõtte registreerimisel ja paljudes teistes kohtades.

In-ADS-is on alati kõige täpsemad ja ajakohasemad aadressid, sest tänu igaöistele uuendamistele jõuavad sinna kõik aadressiandmete süsteemis tehtud muudatused, mis pärinevad kohalikest omavalitsustest.

In-ADS on kiire ja mugav. In-ADS-i kaudu saavad kõik huvilised tasuta kätte korrektsed Eesti aadressid koos võimalusega salvestada neid koos andmeatribuutidega oma infosüsteemi. Seega sobib teenus kõigile asutustele, kes ootavad oma veebirakenduste kasutajatelt aadressi sisestamist. In-ADS-i kaudu on see tehtud tarbijale mugavaks (aadresse pakutakse juba sisestamise käigus) ja rakendusele edastatakse info valitud aadressi kohta süsteemselt töödeldaval kujul.

In-ADS on pidevalt arenev teenus, millele regulaarselt lisatakse täiendusi ja uusi funktsionaalsusi.

Kaart In-ADS-is

In-ADS-i konfigureerimisel saab seadistada ka kaardikomponendi. See võimaldab lõppkasutajal vajalikku aadressi ja objekti (nt hoonet) otsida nii tekstina (kasutaja sisestab oma aadressi tekstina) kui ka kaardipõhiselt (kasutaja valib vajaliku koha kaardilt). Kaardikomponenti saab vaikimisi peita ja kasutada ainult juhul, kui teksti abil vajalikku aadressi ei leia. Kaardikomponenti on võimalik kasutada ka kodulehtedel asukohakaardina näiteks asutuse või ettevõtte tegevuskohtade kuvamiseks.

In-ADS rakenduses saab taustaks valida Maa-ameti toodetud hübriid- ja aluskaardi või ortofoto ning kuvada seal ka katastriüksuste piire ja aadressipunkte. Samuti võimaldab In-ADS-i kaardikomponent mainitud Maa-ameti andmete kõrval kuvada ka erinevaid WMS-i kihte.

Redaktor

In-ADS-ile pakub lisafunktsionaalsust redaktor, millega saab:

  • joonestada kaardil lihtsaid geomeetriaid, neid muuta ja kustutada
  • joonestatud geomeetria salvestada välisesse andmebaasi ja seda taasesitada kaardile
  • määrata geomeetriatele oma kujunduse, näiteks punktile kuvatava ikooni ja selle suuruse, joonele laiuse ja värvi ning alale lisaks täitevärvi ja selle läbipaistvuse

Integreerimine kasutaja lehele

In-ADS komponendi lisamiseks oma leheküljele saab genereerida vajaliku koodi. Detailsema kirjelduse komponendi kasutamise ja seadistamise kohta leiab kasutusjuhendist (PDF) või arendusjuhendist (PDF).

Liidestumine ADS-iga

ADS-iga liidestumine In-ADS-i abil - infosüsteemi liidestumist ADS-iga In-ADS komponendi kaudu võib nimetada ka ülikergliidestumiseks. See on parim valik veebipõhiste kasutajaliidestega süsteemidele, mis ei vaja maha salvestatud aadresside ajakohastamist ja taluvad välise komponendi töökindluse riski. In-ADS on kõrge käideldavusega teenus, sest tema olulised koostisosad on dubleeritud.

In-ADS ja X-tee

In-ADS-i kasutamine ei eelda X-tee teenuste kasutamist ja on süsteemi arendamise mõttes kõige odavam ja kiiremini rakendatav lahendus. In-ADS-i laialdasem kasutamine loob ka eelduse, et kasutajatel tekib erinevatel veebilehtedel sarnane kasutuskogemus.

In-ADS-i komponendi kasutust saab edukalt kombineerida ADS-i X-tee teenuste tarbimisega.


Viimati muudetud: 03.02.2020 10:48
Tagasi algusesse