[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

In-ADS

In-ADS-i veebiteenuse näol on tegemist aadressiandmete süsteemi andmeid sisaldava integreeritava aadressiotsingu kasutajaliidesega, mida on võimalik lihtsalt paigutada erinevatesse veebipõhistesse infosüsteemidesse. Lisaks tavaotsingule on komponendi abil võimalik otsingus leitud vasted salvestada tarbivasse infosüsteemi. In-ADS sisaldab ka kaardikomponenti ning aadressi ja objekti otsing võib olla nii teksti kui ka kaardipõhine.

Vaata ka In-ADS-i tutvustavat uudist (2015 jaanuar) ning edasiarenduse uudist (2016 jaanuar).

2016 jaanuaris valmis In-ADS-i redaktor, millega saab:

  • joonestada kaardil lihtsaid geomeetriaid, neid muuta ja kustutada;
  • joonestatud geomeetria salvestada välisesse andmebaasi ja seda taasesitada kaardile;
  • määrata geomeetriatele oma kujunduse, näiteks punktile kuvatava ikooni ja selle suuruse, joonele laiuse ja värvi ning alale lisaks täitevärvi ja selle läbipaistvuse.

In-ADS on juba edukalt kasutusel mitmes veebirakenduses - näiteks Tuleohutuse enesekontrolli aruannete keskkonnas

In-ADS komponendi kasutusjuhend

In-ADS komponendi arendusjuhend

Ettekanded:

2016. aasta novembris toimunud In-ADSi infopäeva ettekanded

Olulisemad viited:

Aadressiandmete avalik rakendus
Aadressiandmete käsiraamat
ADS-i X-tee teenuste informatsioon
ADS-iga liidestumise juhend
ADS-i tehniline kirjeldusdokument (spetsifikatsioon)
In-ADS (inaadress.maaamet.ee)

Kontaktid täiendavate küsimuste ja arendusettepanekute korral:

Mall Kivisalu  6 750 852 mall.kivisalu@maaamet.ee

Sulev Õitspuu 6 750 867 sulev.oitspuu@maaamet.ee

 

 
 
 
 
_