Liigu edasi põhisisu juurde

WMS teenused

Maa-ameti WMS-teenused on OGC WMS standardil põhinevad kaarditeenused, mis võimaldavad maa-ameti aluskaartide ja andmete kasutamist erinevate GIS-tarkvaradega (sh mitmesuguste vabavaraliste tarkvaradega).

Teenuse kasutajatena näeme eelkõige erinevate valdkondade spetsialiste, kes töötavad ruumiandmetega ning vajavad lisaandmetena maa-ameti poolt pakutavaid temaatilisi andmeid või aluskaarte.

Kui on soov lihtsalt vaadata aluskaarte või muud maa-ameti ja meie koostööpartnerite toodetavat informatsiooni, siis on lihtsam kasutada maa-ameti veebipõhiseid kaardirakendusi

Sõltuvalt andmete koosseisust pakume mitmeid erinevaid teenuse aadresse:

https://kaart.maaamet.ee/wms/alus?  sisaldab andmeid:

 • Metainfo kaardilehtede jaotuse järgi (päringuga kaardilehtede numbrid, põhikaardistuse aasta, LIDAR andmete aasta, ortofoto lennuaeg ja GSD)
 • Kitsendusi põhjustavad objektid (KPOIS andmed)
 • Katastrikaart (katastriüksuse ruumikuju, tunnus, lähiaadress, registriosa number)
 • Asustusüksused (asustusüksuste piirid ja külanimed)
 • Teed (teede- ja tänavatevõrk, rööbasteed, maanteenumbrid, tänavanimed)
 • Halduspiirid (haldusüksuste piirid ja nimed, riigipiir, kontrolljoon, kaitseväe harjutusväljad, esmase kaardivaate kihid, loodus- ja vetenimed)
 • Baaskaart (üldistus ETAK andmetest; maakate, vetevõrk, loodus-ja vetenimed)
 • Topo250 (maakate, vetevõrk, piiritagune maakasutus ja kohanimed)
 • Mullakaart
 • Ortofotod (uusimate ortofotode ja metasanduslike ortofotode kihid, nähtavad alates 1:24 000)
 • Põhikaardid (värviline, mustvalge ja reljeefivarjutusega Eesti põhikaart; mustvalget põhikaarti on WMS-teenuses võimalik kasutada kombinatsioonis ortofotoga, vt näidet ( 238.55 KB, 11.12.2009 ) )

GetCapabilities päring: WMS 1.1.1 : WMS 1.3.0

https://kaart.maaamet.ee/wms/kaart? sisaldab kaardigruppe:

 • ETAK lisa (ETAK punktobjektid, elektriliinid, torujuhtmed, kirikud)
 • Teed (teede- ja tänavatevõrk, rööbasteed, maanteenumbrid, tänavanimed)
 • Teed - valged (teede- ja tänavatevõrk, rööbasteed, maanteenumbrid, tänavanimed)
 • Halduspiirid (haldusüksuste piirid ja nimed, riigipiir, kontrolljoon, kaitseväe harjutusväljad, esmase kaardivaate kihid, loodus- ja vetenimed)
 • Asustusüksused (asustusüksuste piirid ja külanimed)
 • ETAK (hooned, rajatised, ETAK kõlvikud (maakate), pinnavormid, vetevõrk, kohanimed jne)
 • Baaskaart (üldistus ETAK andmetest; maakate, vetevõrk, loodus-ja vetenimed)
 • Topo250 (maakate, vetevõrk, piiritagune maakasutus ja kohanimed)

GetCapabilities päring: WMS 1.1.1 : WMS 1.3.0

https://kaart.maaamet.ee/wms/hallkaart? sisaldab kaardikihti:

 • Halltoonides kaart

GetCapabilities päring: WMS 1.1.1 : WMS 1.3.0

https://kaart.maaamet.ee/wms/fotokaart?  sisaldab andmeid:

GetCapabilities päring: WMS 1.1.1  :  WMS 1.3.0

https://kaart.maaamet.ee/wms/ajalooline? sisaldab andmeid:

 • Metainfo kaardilehtede jaotuse järgi (päringuga kaardilehtede numbrid, põhikaardistuse aasta, LIDAR andmete aasta, ortofoto lennuaeg ja GSD)
 • Katastriüksused (ruumikuju, registriosa number, lähiaadress, tunnus, mõõdistusviis)
 • Hübriidkaardi vektorkihid (kohanimed, ehitised ja majanumbrid, teedevõrk, vetevõrk)
 • Kõik ortofotod (alates aastast 1993)
 • Ajaloolised aluskaardid:
  • Reljeefvarjutused (2008-2012, 2012-2015, 2012-2018)
  • Maakatte kõrgusmudel (2011-2014)
  • Eesti põhikaart 1:10 000 (välja antud 1996-2007 ning alates aastast 2009 iga-aastased versioonid)
  • Eesti põhikaart 1:20 000 (välja antud 1994-2019)
  • Katastrikaardid (skeemiline ruutkaart välja antud 1930-1944, nn lehmanahk 1978-1989)
  • Nõukogude Liidu topograafiline merekaart 1:50 000 (välja antud 1981-1991)
  • Nõukogude Liidu topograafilised kaardid 1942.a. koordinaatsüsteemis 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1: 300 000, 1:500 000, 1:1 000 000 (välja antud 1946-1989, 1:100 000 välja antud 1898-1989)
  • Nõukogude Liidu topograafilised kaardid 1963.a. koordinaatsüsteemis 1:10 000 ja 1:25 000 (välja antud 1966-1987)
  • Eesti Kaart 1:50 000 (välja antud Eesti Kaitsejõudude tellimisel 1997-2003)
  • Eesti Baaskaart 1:50 000 (välja antud 1994-1998)
  • Saksa sõjaväe ülevaatekaart (Heereskarte) mõõtkavas 1:300 000 (välja antud 1943-1944)
  • Eesti Vabariigi topograafilised kaardid 1:25 000, 1:50 000, 1:200 000 (välja antud 1923-1939)
  • Üheverstased kaardid 1:42 000 (välja antud 1894-1922), Kaheverstased kaardid 1:84 000 (välja antud 1895-1918), kolmeverstased kaardid 1:126 000 (välja antud 1866-1915)
  • Schmidt Eestimaa / Rücker Liivimaa aluskaardid (XIX saj. / 1884)

GetCapabilities päring: WMS 1.1.1 : WMS 1.3.0

https://teenus.maaamet.ee/ows/wms-geoloogia? sisaldab Eesti geoloogilise baaskaardi andmeid:

 • Metaandmed (kaartide metaandmed, sh koostamise aeg)
 • Andmepunktid (puuraugud, puurkaevud, paljandid ja vaatluspunktid)
 • Maavarad (leiukohad, levialad, perspektiivalad, muud maavarailmingud, põlevkivi kaevandamise tagajärjed)
 • Geofüüsika (profiilid, gravitatsioonijõu ja aeromagnetilised anomaaliad)
 • Pinnakate (ehitus, läbilõiked, paksus, geomorfoloogia)
 • Aluspõhi (ehitus, läbilõiked, reljeef)
 • Hüdrogeoloogia (veekompleksid, läbilõiked, põhjavee iseloomustus, tarbimine)
 • Põhjavee kaitstus (kaitstuse klassid, veekomplekside iseloom)

GetCapabilities päring: WMS 1.3.0

https://teenus.maaamet.ee/ows/gpa? sisaldab Geodeetiliste punktide andmekogu andmeid(WMS, WFS):

 • Riiklik geodeetiline võrk
 • Gravimeetriline võrk
 • Kohalik geodeetiline võrk
 • Kõrgusvõrk
 • Geodeetiliste märkide seisukorra teemakaart

GetCapabilities päring WMS: WMS 1.3.0

GetCapabilities päring WFS: WFS 1.1.0

https://kaart.maaamet.ee/wms/aadressid?  sisaldab andmeid:

GetCapabilities päring: WMS 1.1.1 : WMS 1.3.0

Geograafiliste koordinaatidega (WGS84) WMS - https://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?

 • Teenuse sisu on sarnane https://kaart.maaamet.ee/wms/alus? aluskaartide komplektile.

GetCapabilities päring: WMS 1.1.1 : WMS 1.3.0


Viimati muudetud: 28.09.2020 16:06
Tagasi algusesse