[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Eesti topograafia andmekogu ruumiandmed

  Allolevad ruumiandmed on igaühele vabaks kasutamiseks. Palume viidata andmete päritolule ja väljavõtte ajale (näiteks "Aluskaart: Maa-amet 2019"). Andmeid alla laadides nõustute avaandmete kasutamise tingimustega (  PDF).

Maa-amet püüab tagada andmete allalaadimisteenuse ning andmete regulaarse uuendamise mõistlikul viisil toimivana, kuid ei garanteeri nende toimimist igal võimalikul ajahetkel.

Küsimused ja tagasiside on oodatud aadressil avaandmed@maaamet.ee

Andmestiku valimiseks kliki pildil Eesti topograafia andmekogu tuumandmed Eesti põhikaart Ortofotod Kõrgusandmed

 Kaardilehe otsing

  Kaardilehtede piire ja numbreid näeb kaardirakenduses 1:2000, 1:10000 and 1:20000 lehtede jaotuse järgi.

 
 

Eesti topograafia andmekogu tutvustav veebileht

Kogu Eesti andmestik korraga

Kogu Eesti andmestik teemade kaupa

TeemaEsri ShapeMapinfo TABMicrostation DGNAutocad DXF
Ehitised SHP (119M) TAB ( 95M) DGN ( 83M) DXF (109M)
Kõlvikud SHP (601M) TAB (393M) DGN (485M) DXF (883M)
Pinnamood SHP ( 11M) TAB (7.4M) DGN (8.5M) DXF (9.9M)
Tehnovõrgud SHP (2.8M) TAB (1.8M) DGN (2.2M) DXF (2.7M)
Transport SHP (152M) TAB (104M) DGN (107M) DXF (166M)
Veekogud ja hüdrograafilised rajatised SHP (262M) TAB (165M) DGN (200M) DXF (328M)
Abimaterjalid

  Andmed uuenevad automaatselt igal nädalavahetusel.

2019. aasta Eesti põhikaart 1:10 000 on loodud ETAK andmetest seisuga 08.12.2018

Eesti põhikaarti tutvustav veebileht

Kogu Eesti andmestik rasterkaardina
Kogu Eesti andmestik korraga vektorkaardina
Abimaterjalid

  Andmeid uuendatakse üks kord aastas, jaanuaris - veebruaris.

Ortofotosid tutvustav veebileht

Kogu Eesti andmestik

Asulate madallennu fotod

Andmed on olemas üksnes asulate piires olevate kaardiruutude kohta.

Abimaterjalid:

  Igal aastal aeropildistatakse pool Eesti territooriumist, lisaks suuremad linnad.

Kõrgusandmeid tutvustav veebileht

2,5m vahega samakõrgusjooned ning iseloomulikud kõrguspunktid sisalduvad Eesti põhikaardi vektorandmete koosseisus.

Abimaterjalid

  Igal aastal laserskaneeritakse u 1/4 Eesti territooriumist. Andmeid uuendatakse detsembris-jaanuaris.


 
 
 
 
_