Päikeseenergia potentsiaal

Teema Hoone päikeseenergia potentsiaali arvutamine
Asutus/isik Rexplorer
Maa-ameti andmed, mida kasutati 3D hooned, In-ADS
Kirjeldus Hoone päikeseenergia esialgne potentsiaal arvutatakse välja aadressi otsingu kaudu ja mudeldatakse 3D kaksikul. Kõigil kasutajatel on võimalik Rexploreri abil tasuta mudeldada oma kodu, kontori- või laohoone katusele päikesepark ja leida selle välja ehitamiseks kvaliteetne paigalduspartner.
Viited Testi mudelit

Mida Rexplorer pakub?

Rexloreri platvorm kasutab hoonete 3D mudeleid katuste analüüsimiseks ja hindab päikeseenergia tootmisvõimsust satelliidi-ja kliimaandmete põhjal.

Aadressi otsinguga arvutab Rexplorer koheselt välja päikesepaneelide paigalduseks sobivad katusepinnad, hinnangulise paneelide arvu ja ehitusmaksumuse ning tasuvusaja.

Kombineerides riiklike registrite avaandmeid mudeldab Rexploreri rakendus aastase ja kuu keskmise (taustal ka tunnikeskmise) elektri toodangu kWp.

Teostavad GIS ruumianalüüse erinevate taastuvenergia projektide (tuule- ja päikeseenergia) planeerimiseks.

...
Mudeli arvutused

Viimati muudetud: 24.08.2023 11:05
Tagasi algusesse