Linnaelanike heaolu diagnostika

Teema Linnaruumi analüüs lähtudes inimese heaolust
Asutus/isik Tallinna Tehnikaülikool, FinEst Targa Linna Tippkeskus
Maa-ameti andmed, mida kasutati ETAK, LiDAR punktipilved, kitsenduste mõjualad, ortofotod, kaldaerofotod
Muud andmed Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti ruumiandmed, OpenStreetMap (OSM), Liikluskindlustusfondi (LKF) avaandmed, Politsei- ja Piirivalveameti avaandmed
Kirjeldus Linnaelanike füsioloogiliste ja psühholoogiliste heaolu näitajate mõõtmine linnaruumi erinevates paikades. Diagnostika näitab inimese heaolu näitajate seost ruumiliste parameetritega. Mõõtmise tulemusi on võimalik kasutada linnaplaneerimises, et luua inimkeskset ja meeldivat linnaruumi.
Viited

Linnaplaneerimise Heaolu Skoor mõõdab, mida linnaelanikud tegelikult tunnevad
Linnaplaneerimise Heaolu Skoor (Well-being Score) - projekti tutvustav video YouTube'is
Linnaplaneerimise Heaolu Skoori projekti seminar Narvas 2. novembril 2022 - video YouTube'is

Linnaelanike heaolu diagnostika on vahend, mis aitab ületada lõhet linnaplaneerijate ja kodanike vahel, et loodav linnaruum oleks inimkeskne ja mõjuks seal viibijatele positiivselt. Tegemist on uuendusliku meetodiga, mis võimaldab linnaelanike heaolu objektiivset hindamist. Diagnostikas integreeritakse füsioloogilised ja ruumilised, aga ka psühholoogilised näitajad heaolu skooriks, mis võimaldab erinevaid linnaruumiasukohti objektiivselt hinnata ja võrrelda.

Linnaelanike heaolu diagnostika aitab vastata näiteks järgmistele küsimustele:

  • Kuidas tunnevad inimesed ennast peaväljakul, pargis, oma elamurajoonis? Mis mõjub seal tuju või turvatunnet tõstvalt ja mis vastupidi – tekitab stressi või hirmu?
  • Kuidas aru saada kas uuendused, mis on linnaruumis tehtud, aitavad kaasa elanike heaolutundele või vastupidi?
Inimene istumas matkatoolil Narva linnas Peetri platsi ääres
Pilootprojekt viidi läbi Narva linnas. Vabatahtlik Peetri platsil.

Projekti pilootlinnaks oli Narva, kus linnaelanike heaolu diagnostika andis täiendava sisendi, et teha otsuseid elurajoonide parendamise kohta ning leida võimalusi kodanike ja investeeringute hoidmiseks ja meelitamiseks. 

Inimene istumas matkatoolil Narva linnas parkimisplatsi ääres
Diagnostika läbiviimise etapid üldplaneeringu osana ja lokaalselt

Diagnostika võimaldab hinnata keskkondi, mis pole ainult turvalised ja mugavad, vaid ka huvitavad, meeldivad või vastupidi, et määratleda keskkondi, mis on ebaturvalised, stressirohked, ülestimuleerivad või ebaatraktiivsed.

Neli erinevat kaarti
Ruumiandmeid kasutati andmeanalüüsi protsessis

Tulemuseks on heaoluga seotud ruumiliste parameetrite visualiseerimine kaardikihtidena, pakkudes juhiseid andmete tõlgendamiseks ja kasutamiseks linnaplaneerimisel. Heaolu diagnostikat saab kasutada ka sisendina linna kliimamuutustega seotud probleemide lahendamise planeerimisel. Heaolu kasv linnas, näiteks inimese ja keskkonna parema suhte, loob üldise positiivse mõju, mis aitab kaasa turvalise ja vaimselt, füüsiliselt, sotsiaalselt ning majanduslikult tervema linna arengule.

Linnaelaniku heaolu diagnostika on teaduslikult mõõdetav arusaam, kuidas elanikud ennast linna olulistes kohtades tunnevad, et arendada oma linna paremaks elukeskkonnaks. See on tööriist, millega saab planeerida konkreetse arenduse eelset ning järgset olukorda linnaelanike heaolu aspektist. Linn saab mõõta investeeringu mõju elanike heaolu kasvule ning põhjendada seda selgemalt elanikele ja ka investoritele.


Viimati muudetud: 13.12.2023 16:26
Tagasi algusesse