Orto-, kald- ja kiirfotod PRIA otsustes

Teema Ortofotod ja kaldfotod pindalapõhiste põllumajandus- ja maaelu arengu toetuste õigsuse hindamisel
Asutus/isik Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
Maa-ameti andmed, mida kasutati ortofotod, kaldaerofotod, kiirortofotod, kitsendused (ja muud piirangud)
Muud andmed Põllumassiivide register, põllumassiivide piirid, pindalatoetused
Kirjeldus Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) üks peamiseid ülesandeid on makseagentuurina riiklike ning Euroopa Liidu põllumajanduse ja maaelu arengu toetuste andmise korraldamine. Ortofotod ja kaldaerofotod abistavad ametit toetuste õigsuse tagamisel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) üks peamiseid ülesandeid on makseagentuurina riiklike ning Euroopa Liidu põllumajanduse ja maaelu arengu toetuste andmise korraldamine. Nende toetuste hulgas on nii taotlejate arvu kui iga-aastaste toetusmaksete osas esikohal pindalapõhised toetused. Pindalapõhiste toetuste puhul on oluline tagada, et toetus saaks makstud vaid toetusõiguslikule põllumajandusmaale. Seda tehakse põllumassiivide registri regulaarse kaasajastamise kaasabil. Põllumassiivide registrit uuendatakse 2-aastase tsükliga ja uuendamise aluseks on peamiselt maa-ameti poolt tehtavad ortofotod. Igal aastal kontrollib PRIA üle poole Eesti osas tehtud uute ortofotode alusel, kas neilt paistev maa on endiselt põllumajandusmaa ning teeb põllumassiivide piiride muudatused kui maa on võsastunud või on sinna rajatud ehitis või tee. Samuti suurendatakse põllumassiivide piire kui põllumees on näiteks maa võsast puhastanud. Teiste EL liikmesriikide kogemus on näidanud, et mida sagedamini ortofotode alusel põllumassiive uuendatakse, seda vähem on muresid toetusmaksete õigsusega ning sellest võidavad eelkõige taotlejad, kuid väheneb ka halduskoormus tagasiulatuvast kontrollist selguvate tagasinõuete näol.

Värskeimad ortofotod kuvatakse ka kõikides asjakohastes e-PRIA teenustes, näiteks põllumassiivide piiri muudatuste esitamise teenuses ja pindalatoetuste taotlemise teenuses, kus põllumees neid näeb ja saab kasutada nii põllumassiivi piiri muudatuse kui pindalapõhise toetuse taotluse esitamisel põllu piiri joonistamisel.

PRIA kasutab ka kiirortofotosid, mis valmivad juba mõne nädala jooksul peale ülelendu. Kuna pindalapõhiste toetuste taotlemine käib samal ajal kui tehakse ülelende, siis on need eriti väärtuslikud hindamaks operatiivselt, kas põllumees on oma maa sellistes piirides puhastanud, kui ta taotlusel joonistab. Kiirortofotod aitavad seetõttu hoida kokku aega ja muud ressurssi, mis muidu kuluks selle kontrolli teostamiseks kohapeal.

Lisaks ortofotodele on suureks abiks ka kaldfotod. Seda just piirkonnas, kus vastaval aastal pole ülelendu tehtud või on vaja teada, millises seisus oli maa hilisemal kuupäeval. Kaldfotode abil ei saa küll täpselt piiri määrata, kuid sellele vaatamata on need väärtuslikud infoallikad maa seisundi hindamiseks.

Orto- ja kaldfotodele lisaks kasutab PRIA ka katastripiire ja erinevaid kitsenduste andmeid. Veekaitsevööndid, maapinna kalded ja katastripiirid on kasutusel pindalapõhiste toetuste taotlemisel, kus põllumees saab näha, millistes piirides on maa tema kasutuses ning millisel maal peab ta teatud põllumajanduslikke tegevusi vältima.

PRIA kaart vaade
Ortofotod PRIA kaardil

Viimati muudetud: 24.08.2023 11:06
Tagasi algusesse