Mis on ruumiandmed?

Ruumiandmed on andmed, mille üheks komponendiks on koordinaadid. See tähendab, et ruumiandmed iseloomustavad nähtusi, mis on seotud asukohaga. Neid saab visualiseerida kaardina või näidata kaardi taustal.

Ruumiandmed on andmed, mis otseselt või kaudselt osutavad konkreetsele asukohale või geograafilisele alale, sealhulgas andmekogudes hallatavad andmed, mis kirjeldavad ruumiobjektide asukohta, omadusi ja kuju geograafilises ruumis (Ruumiandmete seadus).

Ruumiandmeid kujutatakse:

Ruumiandmeid, sh kaarte, kasutatakse iga päev. Näiteks:

  • juhtimisotsuste tegemisel, ruumilises planeerimises;
  • transpordis, sidepidamisel, energeetikas, ehituses, tööstuses, põllumajanduses, keskkonnakasutuses ja -kaitses, õppe- ja teadustegevuses;
  • riigikaitses, siseturvalisuse tagamisel.

Paremate otsuste tegemiseks vajatakse võimalikult ajakohaseid ja mitmekülgseid ruumiandmeid.
Viimati muudetud: 29.02.2024 15:51
Tagasi algusesse