Mis on punkt-, joon- ja pindobjektid?

Punkt-, joon- ja pindobjektide puhul on tegu erinevate geomeetriatüüpidega. Eri tüüpi objektid ja nähtused on kaartidel visuaalselt erinevalt kujutatud. 

  • Punktidena kujutatakse tavaliselt (maastiku-)objekte, mille mõõtmed on nii väikesed, et neid ei saa kujutada mõõtkavaliselt, nt üksikpuud. Samuti võib punktidena märkida sündmuste asukohti, nt liiklusõnnetusi.
  • Joonobjektidena kujutatakse tavaliselt kitsaid ja pikki objekte nagu teid, jõgesid, trasse jne. Joonobjektid on erinevalt punktidest kahedimensionaalsed, seega saab neid mõõta ja lõigata.
  • Pindobjektidena on võimalik kujutada objekte, mis hõlmavad kindlat territooriumi nagu nt hooned, järved ja kaitsealad.
Näide punkt- (puittaim), joon- (kergliiklustee) ja pindobjektide (Natura 2000 kaitseala) kujutamisest
Näide punkt- (puittaim), joon- (kergliiklustee) ja pindobjektist (Natura 2000 kaitseala)

X-GISi kaardirakenduses enda kihti luues tuleb valida punktide, joonte ja aladega kihi loomise vahel (vt joonist). NB! Objekti geomeetriatüübi valik ehk täpsusaste oleneb kaardi otstarbest, kujundusest ja mõõtkavast. 

Objekti geomeetriatüübi valimine uue kihi loomisel maainfo kaardirakenduses
Objekti geomeetriatüübi valimine uue kihi loomisel maainfo kaardirakenduses

Eelmine artikkel:
Mis on ruumiandmed?Viimati muudetud: 29.02.2024 15:51
Tagasi algusesse