Kuidas juhtida kaardikihte?

Kasutaja saab soovi järgi kaardikihte sisse ja välja lülitada ehk kaardikihte juhtida.

  1. Ava maa-ameti geoportaalis kaardirakenduste leht ning valige sealt kaardirakendus, nt Looduskaitse.
  2. Rakenduse vasakus servas paiknevad selle kaardirakenduse teemakihid.
Looduskaitse teemakaart X-GIS kaardirakenduses
Kaardirakenduse teemakihid
  1. Sisse lülitatud kaardikihtide ees on kastikesed "linnutatud" ning need andmed kuvatakse kohe ka kaardiaknas.
  2. Mõned kihid on küll vaikimisi sisse lülitatud, aga on kuvamismõõtkavast väljas. Sel juhul on kihtide nimed loendis tuhmid. Nende andmete nägemiseks tuleb kaardipilti sisse/välja suurendada.
  3. Mõne andmegrupi/kaardikihi ees olev kastike on tühi. Nende andmete nägemiseks tuleb kasutajal kiht ise sisse lülitada, mille tulemusena kuvatakse andmed kaardiaknasse.
Kaardirakenduse kaardikihid
Sisse lülitatud (a), kuvamismõõtkavast väljas (b) ja sisse lülitamata (c) kaardikihid

Saad endale huvipakkuvad andmekihid sisse lülitada ning parasjagu mittehuvitavad andmekihid välja lülitada ehk kaardiaknasse kuvatav sisu on teie juhtida.

Kasulik vihje! Kaardirakenduse legendi päises real "Kaardirakenduse teemakihid" paremas servas on nupuke "Kihtide info"  . Sellel klõpsates avaneb esmalt vaade "Nähtavad kihid" ehk antud hetkel kaardiaknasse kuvatavate andmekihtide loetelu ning neid iseloomustavad põhiparameetrid (sh nähtavusulatus) ning on ka vaade "Kõik kihid", mille peale kuvatakse kõik antud rakendusse kirjeldatud andmekihtide loetelu koos neid iseloomustavate põhiparameetritega (legendipilt, nähtavusulatus, infopäringu olemasolu, kihi tüüp). Head avastamist!Viimati muudetud: 29.02.2024 15:51
Tagasi algusesse