Millised on maa-ameti põhiandmed?

Millised on maa-ameti põhiandmed?
Mis andmeid saab maa-ametist?


Maa-ameti ruumiandmekogud ja nendele ligipääs on kirjeldatud ruumiandmete kataloogis ning geoportaali veebilehel.

Maa-ameti põhiandmetena saab välja tuua:

  1. maakatastri andmed (näiteks katastriüksuste piirid, katastriüksuse kitsendused, haldus ja asustusüksuste piirid)
  2. aadressiandmed ja kohanimed
  3. topograafilised andmed (näiteks aeropildid ja ortofotod, kõrgusandmed, ruumiandmed pinnamoe, veekogude, ehitiste, teede ja kõlvikute kohta, erinevad kaarditooted)
  4. erinevad geodeetilised andmekogud (geodeetilised punktid, geodeetiline süsteem, geodeetilised võrgud)
  5. erinevad geoloogilised andmekogud (maardlad, puursüdamikud, geoloogilised uuringud)

Maa-ameti poolt koostöös teiste asutusega loodud kaarditeenuste (XGIS temaatilised kaardirakendused või INSPIRE teenused) kaudu saab kasutada ka paljude teiste asutuste ruumiandmeid.
Viimati muudetud: 29.02.2024 15:51
Tagasi algusesse