Kes on maatüki omanik?

Tihti pöördutakse maa-ameti poole, et teada saada, kes on konkreetse maa omanik. Maa-ametil ega meie kaartidel ei ole infot maaomaniku isiku kohta.

Katastrikaardil on võimalik kuvada infot maa omandivormi kohta, st kas katastriüksus (sh teed) on eraomandis, riigi omandis või munitsipaalomandis. Selleks tuleb katastrikaardil sisse lülitada KÜ omandivormi kiht. Katastrikaart on vaikimisi enamike kaardirakenduste kihiloendis olemas.

Vaade objektile Fotoladu API vaates
Katastriüksuste kaart omandivormi järgi - riigimaad, eramaad ja KOVile kuuluvad maad

Maa omaniku info on väikese tasu eest leitav e-Kinnistusraamatust.

E-kinnistusraamatusse sisenemine Registrite ja Infosüsteemide ameti veebileheltViimati muudetud: 29.02.2024 15:51
Tagasi algusesse