Kus näen leppemärkide tähendusi?

Kaardil kujutatakse objekte leppemärkidega. Leppemärkide seletused koondatakse tavaliselt kaardi legendi. Kaardirakenduse kaartide legendid leiab 1) kaardirakendusest või 2) maa-ameti geoportaalist.

Leppemärgid kaardirakenduses

1. Leppemärk kihi nime taga

Üldjuhul on iga kaardikihi nime taga selle kihi leppemärkide nupp  . Legend ilmub, kui kursoriga nupu kohale liikuda.

Samajoonte ning kõrgus- ja sügavuspunktide leppemärgid kõrgusandmete kihi juures
Leppemärgi seletus kihi nime taga

2. Aktiivse aluskaardi legend

Aktiivse aluskaardi legendi saab vaadata klikates aluskaartide nupul   ja liikudes avanevas hüpikaknas leppemärkide nupu kohale  .

Aluskaardi legend X-GIS kaardiaknas
Aluskaardi legend

3. Kihtide info aken

Kaardirakenduse teemakihtide rea lõpus asub "Kihtide info" nupp  . Sellel klikkides avaneb "Kihtide info" aken. Aknas kuvatakse sel hetkel nähtavate kaardikihtide legendid. Akna sakki vahetades on kasutajal võimalik vaadata ka kõikide kaardikihtide legende.

Kaardikihtide legendipildid X-GIS kaardirakenduse kihtide info aknas
Leppemärgid kihtide info aknas

Leppemärgid maa-ameti geoportaalis

1. Eesti põhikaart 1:10 000 legend

Eesti põhikaardi legendid on kätte saadavad maa-ameti geoportaalis Leppemärgid, juhendid ja abifailid lehel.

2. Ajalooliste topokaartide legendid

Ajalooliste topokaartide legendid on kätte saadavad maa-ameti geoportaalis Ajalooliste kaartide rakenduse kirjelduse lehel.
Viimati muudetud: 06.12.2023 14:42
Tagasi algusesse