Mis on infopäring?

Infopäring on kaardil olevate nähtuste kohta interaktiivselt info küsimine. Eraldi nuppu infopäringu tegemiseks ei ole, vastuse annab klikk huvipakkuval objektilPäringu tulemusena avatakse infopäringu aken ning kuvatakse loendina infopäringuga leitud objektid ja nende info. Kasutaja saab valida loendist endale huvipakkuva.

Näiteks klikkides katastriüksusel avaneb infoaken selle katastriüksuse andmetega.

Klikkides katastriüksusel avaneb infoaken selle katastriüksuse andmetega

Infopäringu aknas on tulemuseks:

  • klikitud punkti asukohas oleva nähtuse info (kui vastav kiht on sisse lülitatud);
  • klikitud punkti koordinaadid ja kõrgus merepinnast;
  • klikitud punktiga seotud metainfo teave - kaardilehe number, viimase ortofoto lennuaeg, LiDAR andmete aasta, millised ortofotod, põhikaardilehed ja muud ajaloolised kaardid on selle koha kohta olemas.

Infopäringu akna päises on võimalused:

  • Mahuta - mahutab väljavalitud objekti kaardiaknasse.
  • Näita mõõtmeid - nupule vajutades kuvatakse pindobjekti puhul lõikude pikkused ning objekti keskele pindala, joone puhul lõikude pikkused ja nurgad ning kogupikkus, punkti puhul punkti koordinaadid.
  • Kaldaerofotod - antud asukoht avatakse uude veebilehitseja aknasse Fotoladu API vaadetega põhjast, lõunast, läänest ja idast.
Vaade objektile Fotoladu API vaates
Vaade objektile Fotoladu API vaatesViimati muudetud: 31.08.2023 13:49
Tagasi algusesse