3D õpituba (artikleid: 6)

Maa-ameti 3D kaardirakendus on üle-eestiline. Kaardirakenduse mudelid põhinevad aerolaserskaneerimise kõrguspunktidel. Mudelid on detailsemad tiheasustusaladel ning vähem detailsemad hajaasustusaladel.

Maa-ameti 3D kaardirakendus Tallinna kesklinnas

Maa-amet 3D kaardirakendus lühitutvustus

Võimalik on alla laadida andmeid hoonete (nii LOD1 kui ka LOD2 detailsusastmega), liikluskorralduslike rajatiste ja üksikpuude kohta tiheasustusalades.

Kaardirakenduses ei saa andmeid otse alla laadida. Allalaadimiseni jõuab kas Maa-ameti Geoportaali kaudu (Ruumiandmed -> Geo3D -> Laadi 3D andmed alla) või siis valida kaardirakenduse vaates paremalt ülevalt nurgast "Andmete allalaadimine". Seal olevad andmed on igaühele vabaks kasutamiseks, oluline on aga alati viidata nende päritolule.

3D andmete alla laadimise leht

Selleks, et avada 3D kaardirakenduses päevavalguse omaduste paneel, tuleb klõpsata vasakul asuval nupul "Päevavalgus" . Seejärel on võimalik muuta kalendrimenüüst kuupäeva ning liuguriga sättida kellaaega.

Päikesevalguse juhtimise paneel

3D hoonete tekitamisel klassifitseeritakse ehitiste aerolaserskaneerimise punktid automaatselt ja nendest punktidest tekitatakse CAD tarkvaras spetsiaalse programmiga (Terrasolid) hoonemudelid (LOD2). Hoonete mudelite tekitamisel kasutatakse ka ETAK hoonete ruumikujusid katuse piiridena, et saada paremaid tulemusi ja jätta välja vigaselt klassifitseeritud punktid. 3D hooned seotakse ETAK ja teiste andmekogude andmetega, nagu näiteks aadressiandmete süsteem, ehitisregister, maakataster.

Klassifitseeritud aerolaserskaneerimise punktidest tekitatud Estonia teatri 3D mudel

Maa-ameti koolitus: 3D ruumiandmete tutvustus

Video peatükid

 • - Sissejuhatus
 • - 3D andmete saamislugu (lidar, punktipilv, punktipilves olev info)
 • - Kõrgusandmed, kõrgusmudelid
 • - 3D objektide tootmine ja detailsusastmed
 • - Maa-amet 3D kaardirakendus
 • - Navigeerimine
 • - 3D teemaliste otseviidete riba - Geo3D infole, tutvustusvideod, 3D andmete allalaadimine
 • - 3D andmete, kõrgusandmete alla laadimine
 • - Aadressotsing
 • - Kursori koordinaadid, asukoha kõrgus, vaatekõrgus
 • - Aluskaardi valikud ja kaardilegend
 • - Mõõtmisvõimalused
 • - Päevavalguse ja varjude seaded
 • - Andmekihid - hooned, infopäring, lingid teistesse registritesse (EHR, ADS), kaldfotodele
 • - Punktipilve andmed
 • - Taimkatte andmed
 • - Rajatised
 • - Abistavad (2D) andmekihid - katastriüksused, kitsendusi põhjustavad objektid, kitsendused
 • - Koolituse küsimustele vastamine

Maa-ameti koolitus: 3D ruumiandmete kasutamine

Video peatükid

 • - Sissejuhatus
 • - ArcGIS Online stseenivaaturi kasutamine
 • - ArcGIS Maps SDK for JavaScript ülevaade
 • - Kaardirakenduse loomine Maa-ameti stseeniga
 • - Kaardirakendusele kihigrupi lisamine
 • - Maa-ameti ArcGIS Online värav tutvustus
 • - Kaardirakendusele punktipilve lisamine
 • - ArcGIS Pro lokaalse stseeni kasutamine
 • - Aluskaardi ja kõrgusmudeli lisamine stseenile
 • - 3D andmete lisamine stseenile
 • - 3D hoone kuju muutmine
 • - 3D puumudelite töötlemine ArcGIS Pro-s
 • - QGIS-i kasutamine
 • - 3D andmete lisamine QGIS-i
 • - QGIS-i 3D-vaatur
 • - 3D puumudelite töötlemine QGIS-is
 • - Qgis2threejs kasutamine
 • - QGIS-i 3D-vaaturi eksportimise võimalused
 • - Punktipilvede kasutamine QGIS-isViimati muudetud: 29.02.2024 15:51
Tagasi algusesse