Teenuste õpituba (artikleid: 6)

Ruumiandmete kasutamiseks üle interneti pakub maa-amet ruumiandmeteenuseid.
Sõltuvalt eesmärgist saab neid lihtsustatult jagada:

 • vaatamisteenused (nt WMS, WMTS), mis visualiseerivad andmeid ja edastavad need kasutajale rasterpildina (nt PNG, GIF, JPEG)
 • allalaadimisteenused (nt WFS, WCS), mille eesmärk on andmete levitamine; kasutajani jõuavad vektorkujul ruumiandmeobjektid koos tabelandmetega või analüüsiks ja modelleerimiseks sobivad rasterandmed

WMSWeb Map Service, WMTSWeb Map Tile Service, WFS Web Feature Service, WCSWeb Coverage Service


Selliseid ruumiandmeteenuseid kasutavad kaartide näitamiseks ja andmete jagamiseks ka erinevad kaardirakendused. Näiteks maa-ameti X-GIS kaardirakendus, Google Maps, OpenStreetMap jt


Teenused kui päringud

Teenused töötavad päringute alusel. Päringud tehakse teenuse serverile, mille tulemusena edastatakse:

 • kaardipilt (päring GetMap),
 • andmed (päring GetFeature, GetCoverage) või
 • nt metaandmed (päring GetCapabilities).

Teenuse põhiaadress on ?-märgist vasakul (vt. allpool), päringu parameetrid paremal pool. 

1. Kaardipildi päringu näide, kus tulemus edastatakse PNG pildina. Päringu sisust aru saamise hõlbustamiseks on parameetrid näites eraldi ridadel (päringu tegemiseks kliki lingil):
https://teenus.maaamet.ee/ows/ajakohane-haldusjaotus?
service=wms&
version=1.3.0&
request=GetMap&
layers=AJAKOHANE_HALDUSJAOTUS&
BBOX=6348000%2C315814.0164899882%2C6656200%2C789185.9835100118&
width=768&height=464&
crs=EPSG%3A3301&
styles=&
format=image/png

2. Andmete päringu näide, kus andmed edastatakse GML vormingus:
https://teenus.maaamet.ee/ows/ajakohane-haldusjaotus?service=wfs&version=2.0.0&request=GetFeature&typeNames=ms:merepiir

3. Metaandmete päringute näited, kus teenuse kirjeldus on XML vormingus:
https://teenus.maaamet.ee/ows/ajakohane-haldusjaotus?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities
https://teenus.maaamet.ee/ows/ajakohane-haldusjaotus?service=wfs&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Kaardipildi või ruumiobjektide vastu võtmiseks on kasutajal kõige lihtsam kasutada mõnda sobivat GIS tarkvara (nt ArcGIS, Mapinfo, MicroStation, AutoCAD või vabavaralised QGIS, Google Earth). Selline tarkvara koostab teenuse serverile päringu inimese eest ning visualiseerib või tõmbab andmed serverist. WMS teenuse andmeid Eesti ala kohta saab vaadata ka maa-ameti kaardirakenduse X-GIS abil.

Kasutajal on 1) vaja teada teenuse aadressi, 2) kasutada teenuse aadressi GIS tarkvaras serveriga ühenduse loomiseks 3) lisada teenuse kiht kaardiaknasse.

Näiteks vabavaralise QGIS tarkvaraga valida menüüst:

 1. "Kiht" -> "Lisa kiht" -> "Lisa WMS/WMTS kiht..." - avaneb "Andmeallika haldur"-i aken.
 2. Valida "Uus" (Loo uus teenuse ühendus) - avanevas aknas sisesta "URL" reale teenuse aadress ning "Nimi" reale omale sobiv nimetus selle teenuse jaoks.
 3. Vajuta "OK". (vt joonis 1)
 4. Teenusega ühenduse loomiseks vali samas "Andmeallika haldur"-i aknas kihtide loendist lisatud uus teenus ning vali "Ühenda".
 5. Kuvatakse teenuse kihid. Vali kiht, mida soovid kaardiaknas näha ja vajuta "Lisa". (vt joonis 2)

Vaata lisaks: WMS teenuse kasutusjuhendid.

Joonis 1. WMS/WMTS ühenduse loomine QGIS tarkvaraga
QGIS kaardiaknas halduspiirid ja kihtide lisamise aken
Joonis 2. WMS/WMTS kihi lisamine kaardiaknasse

Andmete kasutamiseks läbi teenuse peab kasutaja teadma teenuse aadressi.

Maa-amet jagab oma ruumiandmeteenuste aadresse ruumiandmete kataloogis, kus avaldatakse teenuste ja samuti ruumiandmete kirjeldusi ehk metaandmeid.

Ruumiandmete kataloogis on filtriga esile toodud maa-ameti teenuste metaandmed

Näiteks on kataloogis kirjeldatud haldus ja asustusjaotuse vaatamisteenus, kust kasutaja leiab ka selle teenuse aadressi GetCapabilities päringuna: https://teenus.maaamet.ee/ows/ajakohane-haldusjaotus?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Metaandmete vaade
Teenuse metaandmete vaade selle teenuse aadressiga

Kuna ruumiandmeteenused toimivad üle veebi, siis ei ole võimalik neid kasutada ilma võrguühenduseta.

Andmete uuenemise sagedus teenuses on kirjeldatud ruumiandmete kataloogis teenuse metaandmetes. 

Selleks, et vaadata konkreetse teenuse uuenemistsüklit, leia esmalt soovitud teenuse kirje kataloogis. Kasutada saab näiteks otsingulahtrit või allika liigi filtrit. Avades soovitud kirje, leiab andmete uuenemise sageduse lehe alumisest osast tehnilise teabe alt.

 

Tasub silmas pidada, et täiendame kataloogi pidavalt ja igal kirjel ei pruugi veel uuenemise sagedust olla välja toodud. Sellisel juhul tasub võtta ühendust konkreetse teenuse andmete omanikuga. Vastutava asutuse/isiku kontaktandmed on samuti leitavad valitud kirje alumises osas.

X-GIS kaardirakenduste keskkonnas toimetades ja erinevaid teenuseid sirvides on võimalik igal hetkel kaardiaknas olevat kaardipilti kas omale a) failina salvestada, b) printerisse trükkimisele saata või c) kui printeri võimalus puudub või sooviks on suuremõõtmeline väljatrükk, siis ka Maa-ametisse esitada taotlus väljatrüki tellimiseks.

X-GIS rakendustes kaardipildi failina salvestamine

 1. Esmalt ava huvipakkuv temaatiline X-GIS kaardirakendus ning suurenda kaardipilt soovitud piirkonda ja suurendusastmes
 2. X-GIS kaardirakendustes kaardiakna paremas servas tööriistaribal asub nupp "Trükkimine"  
 3. Avaneb Trükkimise paneel, kus saad teha valiku, kas luua pdf-fail, laadida alla png-fail või trükkida (saata väjatrükiks oma printerisse)
 4. Tee omale sobiv valik
  • Lae alla (PNG) valiku puhul salvestatakse koheselt teie arvutisse kaardipilt PNG-failina
  • Loo PDF-fail valiku korral on võimalik mõnevõrra loodava PDF-faili parameetreid määrata, nt väljatrüki mõõtkava määrata (NB! Pane tähele, et mõõtkava määramine võib mõjutada kaardile kuvatavate kaardikihtide kuvamist), PDF-formaati (A3, A4) määrata, lisada vajadusel oma pealkiri ja selgitav kirjeldus.
Trükkimise nupu asukoht
Trükkimise nupu asukoht
Trükkimise valikud
Trükkimise valikud

X-GIS rakendustes kaardipildi oma printeris väljatrükk

 1. Esmalt ava huvipakkuv temaatiline X-GIS kaardirakendus ning suurenda kaardipilt soovitud piirkonda ja suurendusastmes
 2. X-GIS kaardirakendustes kaardiakna paremas servas tööriistaribal asub nupp "Trükkimine"  
 3. Avanenud Trükkimise paneelil vali "Trüki" (võimaldab kaardiaknas olev kaardipilt saata väjatrükiks oma printerisse)
 4. Avaneb printeri dialoogiaken, kus kasutaja saab määrata sihtkohaks oma printeri, lehe paigutuse jm.

NB! Pane tähele et kaardirakenduse kaardipildi jaoks on sobivam määrata printimiseks Horisontaalpaigutus

Trükkimine
Trükkimine

Kaartide väljatrükk paberile

Kui printimise võimalus puudub või on soov suuremõõtmeliselt trükkida paberile, siis on võimalik digitiaalsete kaartide plotterväljatrükk paberkandjale.

Teenuse lehel avaneb trükitaotluse vorm, kus saate täpsustada väljatrüki piirkonda, kujundust, andmekihte jm.Viimati muudetud: 29.02.2024 15:51
Tagasi algusesse