3D õpituba (artikleid: 5)

Maa-ameti 3D kaart on üle-eestiline. Kaardirakenduse mudelid põhinevad aerolaserskaneerimise kõrguspunktidel. Mudelid on detailsemad tiheasustusaladel ning vähem detailsemad hajaasustusaladel.

Otselink maa-ameti 3D kaardirakendusele.

Maa-ameti 3D kaardirakendus Tallinna kesklinnas

Maa-amet 3D kaardirakendus lühitutvustus

Maa-ameti Geoportaal -> Ruumiandmed -> Geo3D -> Laadi 3D andmed alla.

Seal olevad andmed on igaühele vabaks kasutamiseks.

3D andmete alla laadimise leht

Selleks, et avada 3D kaardirakenduses päevavalguse omaduste paneel, tuleb klõpsata vasakul asuval nupul "Päevavalgus" . Seejärel on võimalik muuta kalendrimenüüst kuupäeva ning liuguriga sättida kellaaega.

Päikesevalguse juhtimise paneel

3D hoonete tekitamisel klassifitseeritakse ehitiste aerolaserskaneerimise punktid automaatselt ja nendest punktidest tekitatakse CAD tarkvaras spetsiaalse programmiga (Terrasolid) hoonemudelid (LOD2). Hoonete mudelite tekitamisel kasutatakse ka ETAK hoonete ruumikujusid katuse piiridena, et saada paremaid tulemusi ja jätta välja vigaselt klassifitseeritud punktid. 3D hooned seotakse ETAK ja teiste andmekogude andmetega, nagu näiteks aadressiandmete süsteem, ehitisregister, maakataster.

Klassifitseeritud aerolaserskaneerimise punktidest tekitatud Estonia teatri 3D mudel

Maa-ameti koolitus: 3D ruumiandmete tutvustus

Video peatükid

 • - Sissejuhatus
 • - 3D andmete saamislugu (lidar, punktipilv, punktipilves olev info)
 • - Kõrgusandmed, kõrgusmudelid
 • - 3D objektide tootmine ja detailsusastmed
 • - Maa-amet 3D kaardirakendus
 • - Navigeerimine
 • - 3D teemaliste otseviidete riba - Geo3D infole, tutvustusvideod, 3D andmete allalaadimine
 • - 3D andmete, kõrgusandmete alla laadimine
 • - Aadressotsing
 • - Kursori koordinaadid, asukoha kõrgus, vaatekõrgus
 • - Aluskaardi valikud ja kaardilegend
 • - Mõõtmisvõimalused
 • - Päevavalguse ja varjude seaded
 • - Andmekihid - hooned, infopäring, lingid teistesse registritesse (EHR, ADS), kaldfotodele
 • - Punktipilve andmed
 • - Taimkatte andmed
 • - Rajatised
 • - Abistavad (2D) andmekihid - katastriüksused, kitsendusi põhjustavad objektid, kitsendused
 • - Koolituse küsimustele vastamineViimati muudetud: 31.08.2023 13:49
Tagasi algusesse