Koolituskalender

12. detsember 2023

13:00-13:45

Koolitus toimub Teamsis

Sündmus on juba toimunud.

Geoloogilised andmed Maa-ameti geoportaalis ja avalikes teenustes

JÄRELVAADATAV. Märksõnad: geoloogilised andmed, avaandmed, teenused, maapõu

 

Valdavalt kirjeldavad andmed Maa-ameti teenustes maapealset elu-olu. Mida põnevat võiks peituda meie jalge all? Millistest kihtidest koosneb maapõu, kus on suurem lootus leida maavarasid ja piisavalt põhjavett?

Koolituse esimeses pooles tutvustatakse Maa-ameti geoportaalis avalikustatud geoloogilisi andmeid ning nende veebist allalaadimise võimalusi. Seejärel antakse ülevaade teenustest, kus samu andmeid levitatakse (X-GIS 2 kaardirakendused, WMS/WFS/WCS). Põgusalt tuleb juttu ka vabavaralise QGISi võimalustest geoloogilise info hankimisel ning tutvustatakse veebipõhist 3D geoloogia rakenduse prototüüpi.

Koolitus on mõeldud kõikidele maapõuehuvilistele.
ning seda viib läbi Ivo Sibul 

...
Üleval on Fotolaost pärit kaldaerofoto Põhja-Eesti klindilt (Saka küla ümbrus), alumisel sama piirkond 1:50 000 geoloogilisel baaskaardil.

Viimati muudetud: 21.05.2024 14:41
Tagasi algusesse