Koolituskalender

12. detsember 2023

13:00-13:45

Koolitus toimub Teamsis

Geoloogilised andmed Maa-ameti geoportaalis ja avalikes teenustes

Märksõnad: geoloogilised andmed, avaandmed, teenused, maapõu

 

Koolituse esimeses pooles tutvustatakse Maa-ameti geoportaalis avalikustatud geoloogilisi andmeid ning nende veebist allalaadimise võimalusi. Seejärel antakse ülevaade teenustest, kus samu andmeid levitatakse (X-GIS 2 kaardirakendused, WMS/WFS). Põgusalt tuleb juttu ka vabavaralise QGISi võimalustest geoloogilise info hankimisel. Koolitus on mõeldud kõikidele maapõuehuvilistele.

Koolitust viib läbi Ivo Sibul 
...
Üleval on Fotolaost pärit kaldaerofoto Põhja-Eesti klindilt (Saka küla ümbrus), alumisel sama piirkond 1:50 000 geoloogilisel baaskaardil.

Viimati muudetud: 31.08.2023 13:50
Tagasi algusesse