Liigu edasi põhisisu juurde

HB. Elupaigad ja biotoobid

Andmekogu

Eesti keskkonnaregistri vääriselupaikade andmestik (EELIS)
Metaandmed: Eesti keskkonnaregistri vääriselupaikade andmestik

Vaatamisteenus (WMS)

https://inspire.geoportaal.ee/geoserver/HB_public/wms?
GetCapabilities
Teenuse metaandmed: INSPIRE (HB) - Eesti keskkonnaregistri vääriselupaigad (WMS)

Ülevaatepilt: Eesti keskkonnaregistri vääriselupaikade andmestik

Allalaadimisteenus (WFS)

https://inspire.geoportaal.ee/geoserver/HB_public/wfs?
GetCapabilities
Teenuse metaandmed: INSPIRE (HB) - Eesti keskkonnaregistri vääriselupaigad (WFS)


Andmekogu

Eesti keskkonnaregistri inventeeritud elupaigad (EELIS)
Metaandmed: Eesti keskkonnaregistri inventeeritud elupaigad

Vaatamisteenus (WMS)

https://inspire.geoportaal.ee/geoserver/HB_invelupaik/wms?
GetCapabilities
Teenuse metaandmed: INSPIRE (HB) - Eesti keskkonnaregistri inventeeritud elupaigad - poollooduslikud kooslused (WMS)

Ülevaatepilt: Eesti keskkonnaregistri inventeeritud elupaigad

Allalaadimisteenus (WFS)

https://inspire.geoportaal.ee/geoserver/HB_invelupaik/wfs?
GetCapabilities
Teenuse metaandmed: INSPIRE (HB) - Eesti keskkonnaregistri inventeeritud elupaigad - poollooduslikud kooslused (WFS)


Andmekogu

Eesti loodusdirektiivi elupaikade modelleeritud levik (EELIS)
Metaandmed: Eesti loodusdirektiivi elupaikade modelleeritud levik

Vaatamisteenus (WMS)

https://inspire.geoportaal.ee/geoserver/HB_ldelupaik/wms?
GetCapabilities
Teenuse metaandmed: INSPIRE (HB) - Loodusdirektiivi (LD) elupaikade modelleeritud levik (WMS)

Ülevaatepilt: Eesti loodusdirektiivi elupaikade modelleeritud levik

Allalaadimisteenus (WFS)

https://inspire.geoportaal.ee/geoserver/HB_ldelupaik/wfs?
GetCapabilities
Teenuse metaandmed: INSPIRE (HB) - Loodusdirektiivi (LD) elupaikade modelleeritud levik (WFS)


Andmekogu

Eesti merestrateegia raamdirektiivi modelleeritud elupaigatüübid (EELIS)
Metaandmed: Eesti merestrateegia raamdirektiivi modelleeritud elupaigatüübid

Vaatamisteenus (WMS)

https://inspire.geoportaal.ee/geoserver/HB_msrd/wms?
GetCapabilities
Teenuse metaandmed: INSPIRE (HB) - Merestrateegia raamdirektiivi modelleeritud elupaigatüübid (WMS)

Ülevaatepilt: Eesti merestrateegia raamdirektiivi modelleeritud elupaigatüübid

Allalaadimisteenus (WFS)

https://inspire.geoportaal.ee/geoserver/HB_msrd/wfs?
GetCapabilities
Teenuse metaandmed: INSPIRE (HB) - Merestrateegia raamdirektiivi modelleeritud elupaigatüübid (WFS)


Viimati muudetud: 18.01.2021 09:38
Tagasi algusesse