Metaandmed

Metaandmete kaudu on võimalik saada ülevaade:

  • milliseid ruumiandmeid Eestis kogutakse,
  • kes neid haldab,
  • mida need andmed sisaldavad,
  • kas andmete kasutamisel on piiranguid,
  • milliste teenuste kaudu on need andmed kättesaadavad jne.

Metaandmeid hallatakse Eesti geoportaali ruumiandmete kataloogis.

Kõigil teabehaldajatel on võimalik oma ruumiandmekogumite ja -teenuste metaandmed sisestada kataloogi metaandmete andmebaasi.

Ruumiandmete kataloogi kogutakse ka INSPIRE direktiivi lisades I-III loetletud ruumiandmevaldkondadega seotud andmekogumite ja teenuste metaandmeid.

Metaandmeid hallatakse XML vormingus (ISO/TS 19139:2007 "Geographic information - Metadata - XML schema implementation").


Viimati muudetud: 25.10.2021 14:23
Tagasi algusesse