Aluskaardi nimi Kontakt Teenused*
Hübriidkaart
(hooned, teedevõrk, haldus- ja asustuspiirid, veekogud, ortofoto)
Geoinformaatika osakond WMS: fotokaart, ajalooline, alus-geo
TMS: hübriid
Ortofoto Fotogramm-meetria osakond
675 0842, 675 0837
WMS: alus, fotokaart, alus-geo
TMS: foto
Kaart Geoinformaatika osakond WMS: kaart, alus-geo
TMS: kaart
Põhikaart
(Eesti põhikaart kuvatakse alatest mõõtkavast 1:10 000)

Geoinformaatika osakond
5691 1943

WMS: alus, ajalooline, alus-geo
TMS: PK-värviline, PK - mustvalge, PK-reljeef
Reljeef Geoinformaatika osakond
5691 1943
WMS: fotokaart
TMS: reljeef