Aluskaardi nimi

Kontakt

Teenused*

Hübriidkaart
(hooned, teedevõrk, haldus-ja asustuspiiirid, veekogud, ortofoto)
Geoinformaatika osakond
6750866
WMS: fotokaart, ajalooline, alus-geo
TMS: hübriid
Ortofoto Fotogramm-meetria osakond
6750842, 6750837
WMS: alus, fotokaart, alus-geo
TMS: foto
Kaart Geoinformaatika osakond
6750866
WMS: kaartalus-geo
TMS: kaart
Põhikaart
(Eesti põhikaart kuvatakse alatest mõõtkavast 1:10000)

Geoinformaatika osakond
 6750125, 6750866

WMS: alusajaloolinealus-geo
TMS: PK-värviline,
PK - mustvalge,
PK-reljeef
Reljeef Geoinformaatika osakond
6750125, 6750866
 
WMS: fotokaart
TMS: reljeef