Liigu edasi põhisisu juurde

Geoloogiline baaskaart 1:50 000

Eesti geoloogiline baaskaart on kaardikomplekt, mis annab informatsiooni maapõue ehitusest, maavarade ja põhjavee levikust, hulgast ning kvaliteedist ja geoloogilise keskkonna seisundist, võimaldamaks selle ratsionaalset kasutamist ning kaitset. Komplekti kuuluvad pinnakatte, aluspõhja, hüdrogeoloogia, põhjavee kaitstuse teemakaardid ja neid täiendav andmestik (faktiline materjal, geofüüsika, maavarad). Digitaalsete kaartide mõõtkava 1:50 000 viitab andmete tihedusele ja kaartide täpsusastmele.

Euroopa ja naaberriikide kogemused näitavad, et mõõtkava 1 : 50 000 on üleriigilise geoloogilise kaardistuse jaoks optimaalne. Eesti kompleksne geoloogiline kaardistamine mõõtkavas 1 : 50 000 sai alguse 1980-ndatel aastatel. Kaardistamistöid on läbi viinud erinevate nimedega riigieelarvelised geoloogia uurimisasutused. 2020. a. seisuga on ca 100-st Eesti maismaad hõlmavast baaskaardi lehest geoloogiline andmestik olemas ligikaudu 60 kohta, kuid enamik kaardilehtede geoloogilisest materjalist on digitaliseerimata ja süstematiseerimata. Digitaliseerimata geoloogiline kaardimaterjal on kättesaadav geoloogiafondi kaudu.

Aastatel 2003-2017 oli riikliku geoloogilise kaardistamise tellijaks ning kaardiandmete haldajaks ja levitajaks Maa-amet, kaarti koostas OÜ Eesti Geoloogiakeskus. Alates 2018. a-st korraldab geoloogilist kaardistamist Eesti Geoloogiateenistus, Maa-amet jätkab andmete levitamist.

Kaardimaterjal avalikustatakse Maa-ameti kaardiserveris 1:50 000 geoloogilise baaskaardi kaardirakenduses. Rakenduses on vaadeldavad, trükitavad ja ruumiobjektidena allalaetavad nähtused, mida iseloomustavad maapõue stratigraafilise liigestuse ja teiste geoloogilise baaskaardi nähtuste loendid.

Andmete põhiomadused
Formaat Esri GDB, SHP, MapInfo TAB
Andmestruktuur vektor punktid, jooned, pinnad
Mõõtkava 1:50 000
Uuendamise sagedus vastavalt vajadusele, uute andmete laekudes
Litsents Maa-ameti avaandmete litsents
Andmete kasutamisel palume viidata Maa-ametile. Näiteks: "Geoloogiline baaskaart. Maa-amet, 2020"

Viimati muudetud: 03.06.2020 12:43
Tagasi algusesse