Näidisandmed


Enne digitaalsete ruumiandmete kasutusõiguse taotlemist pakume teile võimaluse testida andmete sobivust oma vajadustele. Näidisandmeid alla laadides nõustute "Näidisandmete litsentsilepinguga", mis lubab allalaaditud andmete kasutamist üksnes proovimise eesmärgil.


Eesti põhikaart 1:10 000

Rasterkaardina:


Värviline GeoTIFF (  21.64 MB, 20.03.2018 )
Mustvalge GeoTIFF (  3.65 MB, 20.03.2018 )

 

Vektorkaardina:

ESRI GDB (  2.25 MB, 20.03.2018 )
ESRI Shape (  3.39 MB, 20.03.2018 )
MapInfo TAB (  2.18 MB, 20.03.2018 )
Bentley DGN v8 (  1.49 MB, 20.03.2018 )


Ortofotod

Kevadise tavalennu või metsandusliku lennu ortofotod piksli suurusega 20-25cm:

Tavaline RGB ECW (  104.39 MB, 20.03.2018 )
Tavaline RGB GeoTIFF (  259.61 MB, 20.03.2018 )
Valevärvi CIR ECW (  86.99 MB, 20.03.2018 )
Valevärvi CIR GeoTIFF (  233.75 MB, 20.03.2018 )
Valevärvi metsanduslik NGR ECW (  110.6 MB, 20.03.2018 )
Valevärvi metsanduslik NGR GeoTIFF (  270.92 MB, 20.03.2018 )

Tiheasustusalade ortofotod piksli suurusega 10-16cm:


ECW (  8.6 MB, 20.03.2018 )
GeoTIFF (  22.55 MB, 20.03.2018 )

 


LIDAR kõrguspunktid

XYZ (ASCII txt) (  6.15 MB, 20.03.2018 )
LAS (  13.25 MB, 20.03.2018 )


Kõrgusmudelid

Maapinna mudelid:

DEM 1m GeoTIFF (  73.45 MB, 20.03.2018 )
1m DEM 1m XYZ (  82.57 MB, 20.03.2018 )
DEM 5m GeoTIFF (  3.62 MB, 20.03.2018 )
5m DEM 5m XYZ (  3.62 MB, 20.03.2018 )
DEM 10m GeoTIFF (  3.72 MB, 20.03.2018 )
10m DEM 10m XYZ (  3.64 MB, 20.03.2018 )

Maakatte mudelid:
Suhtelise kõrgusega: nDSM 1m GeoTIFF (  1.21 MB, 20.03.2018 )
Absoluutkõrgustega: nDSM 1m GeoTIFF absoluutkõrgusega (  2.42 MB, 20.03.2018 )
Taimkatte mudel: CHM 10m GeoTIFF (  1.57 MB, 20.03.2018 )


Reljeefivarjutused

Hallvarjutus 25cm GeoTIFF (  253.85 MB, 20.03.2018 )
Värviline reljeefivarjutus 25cm GeoTIFF (  265.2 MB, 20.03.2018 )