Keskkonnaregistri maardlate nimistu X-tee teenused

Keskkonnaregistri maardlate nimistu X-tee teenuste ülevaated on leitavad X-tee teenuste kataloogist, kus saab teenuseid filtreerida näiteks andmekogu nime järgi. Maardlate nimistu lühendiks on kkrmn.

Keskkonnaregistri maardlate nimistu WSDL päringud:

X-teega liitumine

X-tee teenuste kasutamiseks tuleb juriidilisel isikul esmalt liituda X-teega. Kõik päringuteenused on X-tee tarbijatele vaikimisi avatud (teenuste avamist eraldi taotlema ei pea).


Viimati muudetud: 03.12.2020 10:17
Tagasi algusesse