Lõimiseandmete arvutuslik teisendamine

Keskkonnaministri 17.12.2018 määrus nr 52 "Üldgeoloogilise uurimistöö ning maavara geoloogilise uuringu kord ja nõuded ning nõuded fosforiidi, metallitoorme, põlevkivi, aluskorra ehituskivi, järvelubja, järvemuda, meremuda, kruusa, liiva, lubjakivi, dolokivi, savi ja turba omaduste kohta maavarana arvelevõtmiseks" lubab alates 17.01.2020 kasutada liiva- ja kruusauuringutes maavara kasutusala määramisel lõimiseandmete arvutuslikku teisendamist. Varasemad liiva- või kruusauuringute lõimiseandmed võib teisendada ning maavaravaru kasutusala määrata määruse §-s 48 sätestatu kohaselt.

Arvutusliku teisendamise näidis:

Näidisarvutuse fail ( 29.3 KB, 14.01.2020 )


Viimati muudetud: 14.01.2020 16:28
Tagasi algusesse