Geoloogiafond

Üldgeoloogilise uurimistöö ja maavara geoloogilise uuringu korra kohaselt esitab maavarade registri volitatud töötleja üldgeoloogilise uurimistöö aruande või uuringuaruande ning maavarade registri kande tegemise otsuse koopia Eesti Geoloogiateenistusele elektrooniliselt Eesti Geoloogiafondis alaliseks säilitamiseks ja avalikuks kasutamiseks 60 päeva jooksul pärast otsuse tegemist.

Geoloogiafondi avalikust WFS-teenusest pärit aruannete asukohad kuvatakse X-GIS 2 kaardiserveris 1:50 000 geoloogilise baaskaardi1:400 000 geoloogiliste kaartide , ehitusgeoloogia ning maardlate rakenduste kaardiaknas peale külgpaneelis grupi "Geoloogiafondi aruanded" avamist. Kõik aruannete kihid on varustatud infopäringu võimalusega, mille kaudu saab edasi liikuda aruande detailvaatele Eesti Geoloogiateenistuse geoloogiafondi veebirakenduses ja tutvuda aruande failidega. Detailsemate otsingute teostamiseks soovitamegi kasutada geoloogiafondi veebirakendust. 


Viimati muudetud: 11.12.2023 23:24
Tagasi algusesse