Kontaktid

 Juhtkond 

peadirektor
665 0601, 5305 6000
peadirektori asetäitja
665 0602, 5683 9707
peadirektori asetäitja
5397 5778
nõunik
5683 3535
nõunik
5855 6642
nõunik
5301 1387
nõunik
5854 5601

 Aadressiandmete osakond 

juhataja
5694 9693
nõunik
675 0894
nõunik
5688 6011
peaspetsialist
5301 2399
peaspetsialist
5377 7057
peaspetsialist
5561 3777
peaspetsialist
5694 0028
peaspetsialist
5905 1815

 Geoinformaatika osakond 

 Geoinfosüsteemide büroo 

juhataja
5697 0799
peaspetsialist
665 0758, 5787 2980
peaspetsialist
5666 1668
peaspetsialist
5450 1332
peaspetsialist
675 0866, 5627 2650
peaspetsialist
5884 3456
peaspetsialist
5692 4202
peaspetsialist
517 2901
peaspetsialist
5699 7612
peaspetsialist

 Ruumiandmeteenuste büroo 

juhataja
5691 1943
peaspetsialist
5455 0838
peaspetsialist
peaspetsialist
5650 7223
peaspetsialist
521 0133
peaspetsialist
5816 0525
peaspetsialist
5455 0118
peaspetsialist
523 8805

 Geodeesia ja aeromõõdistamise osakond 

juhataja
5694 1205
nõunik
5474 0621
nõunik
5191 8842
nõunik
5821 2725
peaspetsialist
5873 3861
peaspetsialist
5783 6846
peaspetsialist
peaspetsialist
5308 8944
peaspetsialist
523 8277
peaspetsialist
5343 8468
peaspetsialist
5192 7204
peaspetsialist
5784 6242
peaspetsialist
5376 7081
peaspetsialist
5435 0763
peaspetsialist
5301 8610
peaspetsialist
5783 7556
peaspetsialist
5301 8201
peaspetsialist
5917 7565

 Geoloogia osakond 

juhataja
5723 9670
nõunik
5465 0702
peaspetsialist
5340 6572
peaspetsialist
5866 7891
peaspetsialist
5373 6390
peaspetsialist
5445 0762
peaspetsialist
5190 1414
peaspetsialist
5656 3976
peaspetsialist
5192 8194
vanemspetsialist
5906 3304

 Ruumiandmete osakond 

juhataja
5301 7603
nõunik
5332 2517
nõunik
665 0717, 5662 5936
peaspetsialist
5307 4495
peaspetsialist
5361 8244
peaspetsialist
5750 1404
peaspetsialist
5863 3739
peaspetsialist
5567 8568
peaspetsialist
5750 1404
peaspetsialist
5854 4154
peaspetsialist
(teenistussuhe peatatud)
peaspetsialist
peaspetsialist
5863 3739
peaspetsialist
5361 7574
peaspetsialist
5854 4154
peaspetsialist
(teenistussuhe peatatud)
peaspetsialist
5866 7184
peaspetsialist
5399 4719
peaspetsialist
(teenistussuhe peatatud)
peaspetsialist
5399 4719
peaspetsialist
peaspetsialist
665 0748
peaspetsialist
peaspetsialist
6650733
peaspetsialist
peaspetsialist
5306 2703
peaspetsialist
5361 8244
peaspetsialist
5361 7574
peaspetsialist
5307 7192
peaspetsialist
5307 4495
peaspetsialist
5750 2393
peaspetsialist
5307 4495
peaspetsialist
5399 4719

 Kinnisvara hindamise osakond 

 Maakorralduse osakond 

juhataja, Rail Baltic projektijuht
5306 6247
jurist
nõunik
5385 3607
nõunik
5368 3100
nõunik
5198 7295
jurist
5693 1775
peaspetsialist
5692 7708
peaspetsialist
5668 6805
peaspetsialist
5693 3268
peaspetsialist
5668 0816
peaspetsialist
5380 6750
peaspetsialist
5668 0685
peaspetsialist
5694 5407
peaspetsialist
peaspetsialist
5668 0820
peaspetsialist
5344 0333
peaspetsialist
(teenistussuhe peatatud)
peaspetsialist
5432 0955
peaspetsialist
675 0179, 5301 9066

 Maareformi osakond 

juhataja
5621 5796
juhataja asetäitja
5330 3082
nõunik
5854 3562
nõunik
5650 9402

 Riigimaade büroo 

nõunik
5660 4707
peaspetsialist
5698 8028
peaspetsialist
5621 4120
peaspetsialist
(teenistussuhe peatatud)
peaspetsialist
5664 4924
peaspetsialist
(teenistussuhe peatatud)

 Eramaade büroo 

juhataja
5693 5747
nõunik
5750 1548
nõunik
5621 4731
peaspetsialist
5441 0701
peaspetsialist
5693 0452
peaspetsialist
5699 6041
peaspetsialist
5303 6660
peaspetsialist
675 0887
peaspetsialist
5692 2938
peaspetsialist
5687 6017
peaspetsialist
520 1606
peaspetsialist
5692 1530

 Munitsipaalmaade büroo 

 Maatoimingute osakond 

juhataja
665 0771

 Kasutusõiguste ja maade arvestuse büroo 

juhataja
5385 1691
nõunik
5302 6853
peaspetsialist
5386 0093
peaspetsialist
5385 8760
peaspetsialist
5308 1485
peaspetsialist
peaspetsialist
5392 8399
peaspetsialist
5385 3615
peaspetsialist
5197 4589
vanemspetsialist
5377 6228

 Planeeringute ja ehitusprojektide büroo 

juhataja
5697 1915
peaspetsialist
5426 0829
peaspetsialist
5697 1416

 Riigimaa haldamise osakond 

juhataja
5698 0664

 Nõuete büroo 

 Müügi ja rendi büroo 

juhataja
5196 9219
nõunik
5918 5589
peaspetsialist
5749 4649
peaspetsialist
peaspetsialist
5450 2605
peaspetsialist
5919 7144

 Kasutusvalduse ja hoonestusõiguse büroo 

juhataja
5863 6535
nõunik
5662 3455
peaspetsialist
5692 6920
peaspetsialist
5780 9936
peaspetsialist
5621 7779
peaspetsialist
5388 0897
peaspetsialist
5194 0988

 Hoolduse büroo 

juhataja
5698 0575
nõunik
5699 7183
peaspetsialist
5333 1016
peaspetsialist
5481 0006
peaspetsialist
5919 9761

 Katastrimõõdistamise ja -kontrolli osakond 

juhataja
512 1605
nõunik
5693 8806
nõunik
5556 7879
peaspetsialist
5682 9253
peaspetsialist
5682 9254
peaspetsialist
675 0141, 5770 3369
peaspetsialist
5660 4758
peaspetsialist
5682 9252
peaspetsialist
5682 9250
peaspetsialist
5682 9251
peaspetsialist
5660 4313
peaspetsialist
5660 4779
peaspetsialist (Ida-Viru maakond)
5660 4235
peaspetsialist (Lääne maakond)
5660 4279
peaspetsialist (Pärnu maakond)
5660 4591

 Katastri registriosakond 

juhataja
5691 9043
nõunik
5336 3197
nõunik
5345 9823
nõunik
5850 8711
nõunik
5345 2359
nõunik
5907 2131
nõunik
5302 3343
peaspetsialist
5388 6987
peaspetsialist
5697 0724
peaspetsialist
5190 6577
peaspetsialist (Harju maakond)
5344 6845
peaspetsialist (Harju maakond)
5905 5671
peaspetsialist (Harju maakond)
5907 1411
peaspetsialist (Harju maakond)
5770 3205
vanemspetsialist
5904 2803
peaspetsialist (Harju maakond)
5190 9284
peaspetsialist (Harju maakond)
5307 9397
peaspetsialist (Hiiu maakond)
529 6971
peaspetsialist (Ida-Viru maakond)
5302 8245
peaspetsialist (Ida-Viru maakond)
5905 3201
peaspetsialist (Jõgeva maakond)
5656 0672
peaspetsialist (Lääne-Viru maakond)
5198 5315
peaspetsialist (Põlva maakond)
5330 4408
peaspetsialist (Põlva maakond)
518 7662
peaspetsialist (Pärnu maakond)
5305 1865
peaspetsialist (Rapla maakond)
5190 0566
peaspetsialist (Saare maakond)
5194 9621
peaspetsialist (Saare maakond)
5198 8176
peaspetsialist (Tartu maakond)
5745 0699
peaspetsialist (Tartu maakond)
5450 2485
peaspetsialist (Tartu maakond)
5613 3023
peaspetsialist (Valga maakond)
5745 0472
peaspetsialist (Viljandi maakond)
5192 5318
peaspetsialist (Viljandi maakond)
5300 0284
peaspetsialist (Võru maakond)
5378 3348

 Katastri arendusosakond 

juhataja
675 0843, 5334 5305
nõunik
529 9487
peaspetsialist
peaspetsialist
5691 4883
peaspetsialist
564 0017
peaspetsialist
5620 8102
peaspetsialist
5697 7699
vanemspetsialist
5866 4575

 Haldusosakond 

juhataja
517 8025
peaspetsialist (halduse alal)
513 5559
haldustöötaja
5322 9134
peaspetsialist
5866 7898

 Teabehalduse osakond 

juhataja
5473 0004
nõunik
501 7930
teabehalduse peaspetsialist
675 0100, 5691 8098
juhiabi
665 0600, 5694 1220
teabehalduse spetsialist
5865 4567
teabehalduse spetsialist
5475 0002
teabehalduse spetsialist
5691 7753

 Arhiivibüroo 

juhataja
5770 5989
peaspetsialist
675 0851, 5431 0851
vanemspetsialist
5199 5064
vanemspetsialist
5745 0680
vanemspetsialist
5198 7990
vanemspetsialist
5300 4785
vanemspetsialist
5304 5655
vanemspetsialist
5667 1794

 Õigusosakond 

 Üldosakond 


Viimati muudetud: 03.11.2020 09:59
Tagasi algusesse