MesiGIS

Teema "MesiGIS" - elektroonilised lahendused mesinikele
Asutus/isik Tartu Ülikool, Jaan Liira
Maa-ameti andmed, mida kasutati ESTHub Sentinel-2 satelliidipildid, taimkatte ja maakatte kõrgusmudelid, metsamuutuste andmed, X-GIS avaliku GIS töövahendina
Muud andmed, mida kasutati PRIA põllud, PRIA maastikuelemendid, PRIA poollooduslikud kooslused, RMK riigimets jm
Kirjeldus "MesiGIS" on mesinikule suunatud teemakihtide ühendus kõikvõimaliku vajamineva infoga. Koondatud teabele tuginedes saab mesinik teha kevad-suviseid plaane juba südatalvel.
Viited Projekti materjalid
Uudis EFFECT projekti veebis
MesiGIS (baasvaade PRIA 2022(!) põldudega)
MesiGIS (talirapsi ennustus põhikaardi taustal)
NB! Tänaseks on MesiGIS lahenduse väljundiks MaaeluGIS kaardirakendus.

Viimasel kümnendil on talirapsi põllud muutunud meemesilaste varasuviste korjete üheks oluliseks söödaalaks.

On mesinikke ja meetarbijaid, kellele talirapsi mesi sobib, samas on teisi, kes sooviksid seda vältida. Seetõttu on taru asukoha varajane planeerimine söödaala optimeerimiseks toodangu kvaliteedi seisukohalt ülioluline.

Projekti EFFECT raames ning koostöös Maa-ameti-ga loodi 2023. aastal ESTHub Sentinel-2 (Copernicus) satelliidipiltide põhjal talirapsi põldude ennustuskaart. Tuletiskihti katsetati põldudega 2022. aasta sügisel (vaata tuletiskihti).

"MesiGIS" kaart on avaliku GIS-tööriistana kättesaadav Maa-ameti X-GIS kaardirakenduses. See on loodud kasutades sisse logitud kasutaja võimalusi. "MesiGIS" on salvestatud järjehoidjana "Minu kaardid/järjehoidjad" kataloogi, kus kaardikihte haldab kasutaja ise. Erinevaid kihte on lisatud kaardirakenduse kihtide kataloogist valides või kasutades välist WMS teenuse URL-i.

Kaardirakendusse on koondatud palju erinevaid kaardikihte. Mesilaste sööda planeerimiseks ja tarudele sobivaima asukoha leidmiseks on olemas olulise infoga kaardikihid:

  • põllukultuuride ja mahepõllumajanduse kohta eelmisest aastast (PRIA)
  • poollooduslike koosluste ja soode kihid (Keskkonnaagentuuri andmebaas EELIS)
  • metsade andmed (Metsaregister)
  • värskeim teave maakatte ja selle muutuste kohta nagu lageraied (Maa-ameti Lidar andmed ja Sentinel 2 satelliidiandmed)
  • karude põhjustatud kahjustuse ohu kaardikiht (allikaks Keskkonnaagentuuri seireandmed ja PRIA karukahjustuste aruanne)
MesiGIS kaardirakenduse vaade
MesiGIS keskkond

Viimati muudetud: 18.12.2023 08:44
Tagasi algusesse