Arheoloogiliste otsingute teavitused

Teema Arheoloogiliste otsingute teavituste ja otsinguaruannete esitamine kultuurimälestiste registris
Asutus/isik Muinsuskaitseamet
Maa-ameti andmed, mida kasutati In-ADS otsing ja redaktor
Kirjeldus In-ADS vahendite kasutamine lihtsustab ja kiirendab Muinsuskaitseameti tööd kultuurimälestiste registris otsinguteavituste ja otsinguaruannete haldamisel
Viited Kultuurimälestiste register
Otsinguteavituse esitamise juhend
In-ADS arendusjuhend

Arheoloogilisi leide võib maastikule otsima minna inimene, kellele on väljastatud otsinguvahendi luba. Kuna uued leiud võivad viia uute arheoloogiaobjektide avastamiseni, on vajalik koguda leidude ja nende asukohtade andmeid.

Seetõttu tuleb otsinguvahendi loa omanikul juba enne maastikule otsima minekut teavitada sellest Muinsuskaitseametit ning tähistada otsinguala asukoht kultuurimälestiste registris. 

Otsinguala lisatakse registrisse aadressiandmete kasutajaliidese In-ADS abil. Esmalt otsitakse õige koht aadressi või katastriüksuse tunnuse alusel, seejärel joonistatakse otsinguala areaal kaardile ning lõpuks salvestatakse otsinguala registri andmebaasi.

Arheoloogianõunik Anu Lillak:

In-ADS on kultuurimälestiste registri haldamisel kasutusel kahes kohas: otsinguvahendite ja kooskõlastuste moodulites.

Otsinguteavituste ja -aruannete lisamine on tänu in-ADS-i kasutamisele lihtsustunud.

Kaart oskab anda infot muinsuskaitseliste kitsenduste kohta, suudab kohe välja tuua katastriüksuse tunnused, mida varem tuli eraldi otsida, ja kaardimaterjali kõrvutada. Andmete koondamine ja analüüs on varasemast märksa kiirem. Samuti on olnud positiivne kasutajate tagasiside.

Aadressiandmete otsing on saanud head vastukaja ka uuriguteatiste lisamise juures.

Uuringualade kaardile lisamise funktsioon kiirendab arheoloogiliste uuringute juures kokkuvõtete tegemist ning tulevikus kaardimaterjalil põhineva arheoloogiliste uuringute andmebaasi loomist.

Otsinguteate lisamine kultuurimälestiste registrisse In-ADS-i abil

Viimati muudetud: 10.05.2024 13:33
Tagasi algusesse