Liigu edasi põhisisu juurde

Pöördumised X-GIS 2 rakendusse

1. Pöördumine katastriüksuse tunnusega

Parameetri nimetus Kirjeldus
SEARCHID Kombineeritud kihi identifikaator, millele on WFS otsing kirjeldatud. Näit: FUULY01.
TUNNUS Katastriüksuse tunnus

Näide: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo?searchid=FUUKAT101x2&TUNNUS=41201:004:0110
Näite link

2. Pöördumine mitme katastriüksuse tunnusega

Mitme tunnuse eraldamiseks võib kasutada "%7C" või ";"

Näide: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo?searchid=FUUKAT101x2&TUNNUS=41201:004:0067;41201:004:0110
Näite link

3. Pöördumine piiriettepaneku numbriga

Parameetri nimetus Kirjeldus
SEARCHID Kombineeritud kihi identifikaator, millele on WFS otsing kirjeldatud. Näit: lahteylesanne.
LY_NR Piiriettepaneku number

Näide: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo?searchid=lahteylesanne&LY_NUMBER=AT1503160035
Näite link

4. Pöördumine katastriüksuse tunnusega ja peidetud otsingupaneeliga

Parameetri nimetus Kirjeldus
SEARCHID Kombineeritud kihi identifikaator, millele on WFS otsing kirjeldatud. Näit: FUULY01.
TUNNUS Katastriüksuse tunnus
HIDE Laiendatud otsingupaneeli peitmine. Parameeter kehtib ainult koos SEARCHID parameetriga.

Näide: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo?searchid=FUUKAT101x2&TUNNUS=78407:701:6840&hide=true
Näite link

5. Pöördumine asustusüksuse nimega

Parameetri nimetus Kirjeldus
SEARCHID Kombineeritud kihi identifikaator, millele on WFS otsing kirjeldatud. Näit: FHR_AY2017x2
NIMI Asustusüksuse nimi

Näide: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo?searchid=FHR_AY2017x2&NIMI_1=Penijõe
Näite link

6. Pöördumine aadressotsingu poole

Parameetri nimetus Kirjeldus
AADRESS Otsitav aadress.
ADSHOW Kui väärtus on 1 siis kuvatakse tulemused kaardile. Kui väärtus puudub siis ei kuvata.
ADFIT

Määrab tulemuse mahutamise kaardile:

  • Väärtus 1 puhul mahutatakse tulemus kaardile.
  • Kui väärtus puudub siis ei mahutata.

Parameeter kehtib ainult siis, kui ADSHOW parameeter on 1

Näide 1: Otsingustring "Kooli tee", tulemused otse kaardile, ilma mahutamata
https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo?aadress=Kooli%20tee&adshow=1
Näite link

Näide 2: Otsingustring "Lai tn 4", tulemused vahenimekirja, ilma mahutamata ja  mahutades
https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo?AADRESS=Lai%20tn%204
Näite link

Näide 3: Otsingustring katastriüksuse tunnus ja mahutamisega
https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo?AADRESS=62510:127:0001&adshow=1&adfit=1
Näite link

7. Pöördumine kaardirakenduse kaardiakna nurga L-Est97 koordinaatidega

Parameetri nimetus Kirjeldus
BBOX

Ümbritseva raamjoone koordinaadid x1,y1,x2,y2.

L-Est97 koordinaatsüsteemi puhul on koordinaatide järjekord järgmine:
1. Vasaku alumise nurga Y koordinaat
2. Vasaku alumise nurga X koordinaat
3. Parema ülemise nurga Y koordinaat
4. Parema ülemise nurga X koordinaat

Näide: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo?bbox=544155.24,6587303.27,547074.56,6590005.45
Näite link

8. Pöördumine markeri lisamiseks kaardile

Parameetri nimetus Kirjeldus
PUNKT Y,X koordinaat
TOOLTIP PUNKT parameetri korral markeri tooltipi lisamine.
MOOT Parameeter kehtib ainult, siis kui PUNKT parameeter on olemas. Mahutab markeri antud mõõtkavasse.
BBOX

Ümbritseva raamjoone koordinaadid x1,y1,x2,y2.

Koordinaatide järjekord:
1. Vasaku alumise nurga Y koordinaat
2. Vasaku alumise nurga X koordinaat
3. Parema ülemise nurga Y koordinaat
4. Parema ülemise nurga X koordinaat

Näide 1: Lihtsalt markeri lisamine. Kui Y,X punkt ei asu kaardil, siis kontrollitakse X,Y järjestust
https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo?punkt=542228.98,6588663.63
Näite link

Näide 2: Markeri lisamine kaardiakna nurgaga
https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo?bbox=544155.24,6587303.27,547074.56,6590005.45&punkt=544448.63,6588785.98
Näite link

Näide 3: Markeri lisamine koos mõõtkavaga
https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo?punkt=542228.98,6588663.63&moot=2000
Näite link

Näide 4: Markeri lisamine koos tooltipiga
https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo?punkt=6588663.63,542228.98&moot=2000&tooltip=Väljak
Näite link


Viimati muudetud: 12.12.2019 13:34
Tagasi algusesse