[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlike alade kaardirakendus


Kaardirakenduses kuvatakse Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal kehtivaid piiranguid.

Nitraaditundliku ala info Keskkonnaministeeriumi kodulehel.

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2003. a määrusega nr 17 Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala kaitse-eeskiri kehtestati kolme Eesti maakonna - Lääne-Viru, Järva ja Jõgeva piires nitraaditundlik ala, selle välispiir ja piirangud põllumajandustootmisele. Piirangute põhjuseks on Pandivere kõrgustiku ja Kesk-Eesti tasandiku looduslik eripära - õhuke pinnakate, karstilehtrite ja allikate rohkus, mille tõttu on see ala erakordselt tundlik põllumajandusest lähtuvale pinna- ja põhjaveereostusele.

Temaatiline andmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

nitraaditundlikud alad
(kaitsmata põhjaveega alad, olulised allika- ja karstialad, tugeva kaldega alad[5-10%], väga tugeva kaldega alad[>10%])
Keskkonnaministeerium
6262828
Geoinformaatika osakond
 
6750867, 6750866
Ei ole saadaval

karstilehtrid ja allikad
(karstilehtrid või lehtrite grupid, allikad või allikate grupid )

Keskkonnaministeerium
6262828
Geoinformaatika osakond
 
6750867, 6750866
Ei ole saadaval
 
Loomapidamishooned 
(põllumassiivide infot uuendatakse igapäevaselt)
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni amet
7377617, 7371248
Geoinformaatika osakond
 
6750867, 6750866
WMS (PRIA)
WFS (PRIA)
 

Üldandmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri teabe- ja arendusosakond
6650782, 6750126
WMS: alusalus-geo
 
PRIA põllumassiivide andmekiht
(põllumassiivide infot uuendatakse iga kuu alguses)
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni amet
7377617, 7371248
Geoinformaatika osakond
 
6750867, 6750866
Ei ole saadaval
kaardilehtede jaotused
 (1:2000, 1:10 000)
Geoinformaatika osakond
 
6750866
WMS: alusfotokaart
ajaloolinealus-geo
Allalaetav:
 Kaardiruudustikud
kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
 6750125, 6750866
WMS: fotokaart

Aluskaardid

* WMS Teenuste kasutamistingimused - http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Avalik-WMS-teenus/Kasutamise-tingimused-p24.html


Otsinguid on võimalik rakenduses teostada kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Põllumassiivi tunnus - otsing põllumassiivi tunnuse alusel. Tagastatakse põllumassiivi ruumikuju.
  • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
  • Asustusüksuse nimi - otsing asustusüksuse alusel. Tagastatatakse asustusüksuse ruumikuju.
  • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
  • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Kaardirakenduse üldist funktsionaalsust selgitab lähemalt Kaardiserveri kasutusjuhend (  1.85 MB, 14.04.2010 )
Vt kaardirakenduste Korduma Kippuvad Küsimused


Kaardiserveri tugi:
kaardirakendus@maaamet.ee, 6 750 866

 
 
 
 
_