[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

ISO standardid


ISO 19115 - ruumiandmete metaandmed
ISO 19115 on standard, mis kirjeldab geograafilisi andmeid ja neid andmeid vahendavaid teenuseid formaliseeritud viisil. Standard defineerib geograafilise informatsiooni ja selle informatsiooni edastamist
teostavate teenuste metaandmete ("andmed andmete kohta") struktuuri.
Metaandmeteks võivad olla näiteks:

 

 •  andmete koordinaatsüsteem
 •  andmete geograafiline piirkond ehk ulatuvus
 •  andmete kodeerimisstandard
 •  asukoha täpsusinfo
 •  andmete ajalised parameetrid
 •  andmete tootja
 •  andmete hinna- ja litsentsiinfo

Sellise standardi rakendamise reaalseks tulemuseks on see, et erinevate vajaduste ja tarkvaraliste lahendustega kasutajad saavad ruumiandmestiku formaadist, kvaliteedist ja päritolust ühese arusaama ning suudavad "tõlkida" lokaalse päritoluga andmeid standardsesse esitusmudelisse. 
Standard kirjeldab üle 300 metainfo elemendi, millest konkreetne lahendus võib rakendada alamhulga. Näiteks INSPIRE direktiiv näeb ruumiandmete infrastruktuuri ehitamisel metaandmete osas ette nii
alamhulga ISO 19115 võimalustest, kombineerides seda ISO 19119 standardi eeskirjadega.


ISO 19119 - ruumiandmeteenuste metaandmed
ISO 19119 on standard, mis on mõeldud ruumiandmeid vahendavate teenuste metainfo standardiseeritud esituseks. Standardi järgimine võimaldab:

 

 

 •  ehitada ühilduvaid ruumiandmeid pakkuvaid teenuseid
 •  koos ISO 19115 standardiga pakub abstraktset raamistikku ehitamaks üles kataloogiteenust (nt OGC Catalog Service)   
 •  kasutada ühe andmetootja teenust teise andmetootja andmetel, eraldades ruumiandmed nendega opereerivatest teenustest
 •  defineerida teineteisest sõltuvaid jadamisi käivituvaid teenuseid (service chaining), mis võimaldab kombineerida erinevaid teenuseid keerukaks ja paindlikuks kompleksteenuseks 

ISO 19119 järgi saab iga teenus kirjeldatud võimalike operatsioonide kaudu (interface operations).
Teenuse metaandmestik hõlmab aga nii nende operatsioonide kohta käivat informatsiooni, teenuse üldist karakteristikat kui ka teenusega seonduvate andmete üldisemat kirjeldust.

 

 
 
 
 
_