Planeeringu vormistamise näidised

Planeeringulahenduse kehtestatud kihtide digitaalsete jooniste loomisel on abiks allpool toodud näidised, mis on koostatud vormistusnõuete määruse lisa 2 selgemaks ja paremaks rakendamiseks.

Näidisfailide puhul tuleb aluseks võtta kolm faili: kihtide loetelu koos üldandmetega, tärkandmed esitamiseks  ja digitaalsed kihid. Täiendavalt toodud fail tärkandmed selgitustega aitab aru saada faili ülesehituse põhimõtetest, aga andmete koostamise aluseks see ei sobi, sest selgitavad tekstid ei ole masinloetavad.

Näidised on mõeldud kasutamiseks ainult näidistena digitaalsete kihtide vormistamisel.


Viimati muudetud: 16.02.2021 10:34
Tagasi algusesse