Kehtestatud detailplaneeringu kihtide automaatkontroll

Maa-ametile esitatud kehtestatud kihtide andmed läbivad tehnilise kontrolli, mille käigus parandatakse esinevad vead. Vead, mida automaat parandada ei oska tagastatakse esitajale raportina.

Kontrolli käigus kontrollitakse muuhulgas järgmiseid asjaolusid:

  1. nõutud andmefailide olemasolu ja formaat (sh vektor- ja tärkandmed);
  2. tärkandmetes kirjeldatud iga kihi objektide arvu vastavus vektorandmete objektide arvuga;
  3. erineva sisuga ruumiobjektide asumine erinevatel kihtidel;
  4. kihtide määruse kohane nimetus;
  5. objektide geomeetria liigi vastavus määrusele;
  6. krundi ja hoonestusala objektide asumine planeeringuala sees või kattumine planeeringualaga;
  7. objektide tehniline korrasolek, st objektidel ei tohi olla iseendaga lõikumisi, punktide asetsemist lähemal kui 5 cm (joonobjektide ja alade puhul), topeltpunkte, <10 kraadi teravnurki (joonobjektid ja alad) ning objektid peavad olema snapitud;
  8. korrektne planID olemasolu nii vektor- kui tärkandmetes. CAD failidel tuleb planID märkida planeeringuala sisse tekstina, SHP failidel tuleb planID lisada tärkandmetesse.;
  9. tärkandmetes kohustuslike tärkandmeväljade olemasolu, korrektne formaat ja täidetus iga kihi puhul.

Planeeringu andmed kantakse Maa-ameti baasi peale seda, kui meile on esitatud planeeringuandmed korrektsel kujul, osalist (kihi kaupa) sisestamist andmebaasi ei toimu.


Viimati muudetud: 04.03.2021 11:08
Tagasi algusesse