Detailplaneeringu identifitseerimise number ehk planID

Planeeringu identifitseerimise number ehk planID on vajalik ühe konkreetse planeeringu eristamiseks teistest planeeringutest. Planeeringu identifitseerimise number on ühe planeeringu kõigil planeeringulahenduse kehtestatud kihtidel sama, see seob kõik ühe planeeringu erinevad kihid just selle kehtestatud planeeringuga.

Detailplaneeringute planID

Alates 01.11.2022 on kohustuslik kõik kehtestatud planeeringud esitada planeeringute andmekogusse (PLANK). Planeeringuala tärkandmetesse on Maa-ameti planeeringu identifitseerimise numbri ehk planID lisamine tingimuslikult kohustuslik. See tähendab, et planID tuleb lisada kui maakatastripidaja on väljastanud planeeringu identifitseerimise numbri.

Väga suur osa planeeringuid on juba meie andmebaasis olemas, need on saadud Maa-ametiga seotud menetluste või varasemate andmevahetuste käigus. Juba olemasolevad ID-d saab kätte planeeringute otsingu kaudu. Plan ID on otsingu tulemuses number väljas "ID Maa-ameti andmebaasis".

Andmebaasi otsingutulemus
Identifikaatori asukoht otsingutulemuses

Kui otsing ei anna tulemust, siis kohaliku omavalitsuse (edaspidi KOV) töötaja saab selle ise lisada rakenduse detailplaneeringud ametnikule kaudu. Piiri sisestamine võib olla ligikaudne ja seda saab teha juba enne planeeringu algatamist. Planeeringu kandmisega rakendusse saab KOV automaatselt planeeringule Maa-ameti andmebaasi ID ehk planI, mille ta edastab planeerijale.

Ligipääsu saab rakendusele lihtsalt, sest KOV-idega on juba sõlmitud vastavad lepingud. Rakenduse esmakordseks kasutamiseks peab sisestaja pöörduma Maa-ameti ruumiandmeteenuste büroo peaspetsialisti Ene Jüriska poole ning edastama vajalikud kontaktandmed (nimi, ametikoht, isikukood, e-post, telefon).

Hetkel ei ole ühegi KOV-i poolt loodud teenust, mis andmeid Maa-ametile automaatselt esitaks, Põhimõtteliselt on taolise teenuse puhul võimalik kasutada KOV ja Maa-ameti baaside omavaheliseks suhtlemiseks ka KOV ID väärtust. Selline on olemas praegu nt Tallinnal ja E-Vald rakenduse kasutajatel, aga kuna teenus ei ole automaatne, siis andmete esitamiseks seda kasutada ei saa.

Et andmed oleks omavalitsuse kaupa automaatselt identifitseeritavad, ei saa neid esitada vaheldumisi omavalitsuse süsteemi ja rakenduse kaudu. Kui omavalitsus soovib hakata esitama andmeid teenusepõhiselt oma infosüsteemist, siis sellele eelneb andmete inventuur, et baasis juba olemasolevad andmed ja omavalitsuse teenusega saabuvad andmed oleks sünkroniseeritud. Peale nende tegevuste läbiviimist saab omavalitsus identifikaatori juba oma süsteemist. See eeldab, et süsteemi haldaja/arendaja tutvustab planeerijale, kuidas süsteemist identifikaator leida.

Üleminekuperioodil, 01.11.2020-01.05.2021, mil omavalitsused otsustavad, kas esitada andmeid teenuse vahendusel või õpivad alles kasutama rakendust, abistab planeeringuala sisestamisega virtuaalkontorisse ja planID saamisega Maa-amet, kui saata sellekohane e-kiri aadressil planeeringud@maaamet.ee. Kõige vähem nõuab planeerija ressurssi, kui KOV kannab planeeringuala piiri koheselt pärast algatamist Maa-ameti Detailplaneeringud ametnikule rakendusse, et kohe algusest saab planeerija kasutada andmete vormistamisel õiget PlanID-d.

Andmete kasutamine

Seotud õigusaktid

Kontakt

planeeringud@maaamet.ee


Viimati muudetud: 09.12.2022 11:09
Tagasi algusesse