Detailplaneeringu dokumentide edastamise vorm ja viis

Planeerimisseaduse kohaselt peab planeeringu koostamise korraldaja saatma maakastastripidajale teate detailplaneeringu kehtestamise kohta ja kehtestatud detailplaneeringu andmed masinloetaval kujul planeeringu kehtestamisega jõustunud maakasutus- ja ehitustingimuste ning kitsenduste kohta. Kehtestatud detailplaneeringu dokumentide vormistamisel tuleb koostada digikonteiner, see allkirjastada ning seejärel esitada Maa-ametile.

Digikonteineri koostamine

 • Ühe detailplaneeringu dokumendid on ühes konteineris.
 • Iga konteiner on eraldi.
  Näide: kui korraldus/otsus (õiguslik alus) ja planeering on allkirjastatud eraldi, siis esitatakse kaks eraldi konteinerit.
 • Digikonteinerisse lisatakse failid kokku pakkimata kujul ja eelnevalt digiallkirjastamata.
  Näide: zip-faile ja digiallkirjastatud kehtestamise korraldust/otsust ei lisata planeeringu konteinerisse, mis läheb allkirjastamiseks iseseisvalt.
 • Konteinerite nimetuste andmisel kasutada valla koodi EHAK klassifikaatori järgi, planeeringu nimetust ja konteineri liiki äratuntaval kujul.
  Näide: 653 Uuepõllu planeering - sisaldab planeeringu materjale. 653 Uuepõllu kehtestamine - sisaldab õiguslikku alust.

Digikonteineri allkirjastamine

 • Kõik planeeringu materjalid peavad olema allkirjastatud planeeringu koostaja või omavalitsuse allkirjaõigusliku isiku poolt.
 • Õiguslik alus peab olema allkirjastatud omavalitsuse allkirjaõigusliku isiku poolt.

Detailplaneeringu edastamine maakatastripidajale

 • Planeering edastada Maa-ameti aadressile: planeeringud@maaamet.ee või riigi dokumendivahetuskeskkonna (DHX) kaudu. Suuremahuliste failide (üle 20 Megabaidi) saatmisel kasutada failivahetuskeskkonda - https://transit.envir.ee või esitada omavalitsuses kasutusel oleva failivahetuskeskkonna kaudu.

Viimati muudetud: 04.03.2021 12:44
Tagasi algusesse