Liigu edasi põhisisu juurde

Detailplaneeringu dokumentide edastamise vorm ja viis

Planeerimisseaduse kohaselt peab planeeringu koostamise korraldaja saatma maakastastripidajale teate detailplaneeringu kehtestamise kohta ja kehtestatud detailplaneeringu andmed masinloetaval kujul planeeringu kehtestamisega jõustunud maakasutus- ja ehitustingimuste ning kitsenduste kohta. Kehtestatud detailplaneeringu dokumentide vormistamisel tuleb koostada digikonteiner, see allkirjastada ning seejärel esitada Maa-ametile.

Digikonteineri koostamine

 • Ühe detailplaneeringu dokumendid on ühes konteineris.
 • Iga konteiner on eraldi.
  Näide: kui korraldus/otsus (õiguslik alus) ja planeering on allkirjastatud eraldi, siis esitatakse kaks eraldi konteinerit.
 • Digikonteinerisse lisatakse failid kokku pakkimata kujul ja eelnevalt digiallkirjastamata.
  Näide: zip-faile ja digiallkirjastatud kehtestamise korraldust/otsust ei lisata planeeringu konteinerisse, mis läheb allkirjastamiseks iseseisvalt.
 • Konteinerite nimetuste andmisel kasutada valla koodi EHAK klassifikaatori järgi, planeeringu nimetust ja konteineri liiki äratuntaval kujul.
  Näide: 653 Uuepõllu planeering - sisaldab planeeringu materjale. 653 Uuepõllu kehtestamine - sisaldab õiguslikku alust.

Digikonteineri allkirjastamine

 • Kõik planeeringu materjalid peavad olema allkirjastatud planeeringu koostaja või omavalitsuse allkirjaõigusliku isiku poolt.
 • Õiguslik alus peab olema allkirjastatud omavalitsuse allkirjaõigusliku isiku poolt.

Detailplaneeringu edastamine maakatastripidajale

 • Planeering edastada Maa-ameti aadressile: planeeringud@maaamet.ee või riigi dokumendivahetuskeskkonna (DHX) kaudu. Suuremahuliste failide (üle 20 Megabaidi) saatmisel kasutada failivahetuskeskkonda - https://transit.envir.ee või esitada omavalitsuses kasutusel oleva failivahetuskeskkonna kaudu.

Viimati muudetud: 04.03.2021 12:44
Tagasi algusesse