Katastrimõõdistamise tingimuste taotlemine

2014. aastal võttis Maa-amet maakatastri pidamisel kasutusele e-Katastri tarkvara.

Katastrimõõdistamise tingimuste taotlemiseks ja väljastamiseks on loodud e-Katastri Maamõõtjate Virtuaalkontor.

Maamõõtja saab taotleda katastrimõõdistamise tingimusi, tutvuda piirnevate katastriüksuste andmetega ning üles laadida ja katastripidajale edastada mõõdistamisandmeid ja dokumente.

e-Katastrisse sisenemine

Viimati muudetud: 14.06.2021 21:04
Tagasi algusesse