Liigu edasi põhisisu juurde

Katastrimõõdistamise tingimuste taotlemine

2014. aastal võttis Maa-amet maakatastri pidamisel kasutusele e-Katastri tarkvara. Katastrimõõdistamise tingimuste taotlemiseks ja väljastamiseks on loodud e-Katastri Maamõõtjate Virtuaalkontor.

Maamõõtja saab taotleda katastrimõõdistamise tingimusi, tutvuda piirnevate katastriüksuste andmetega ning üles laadida ja katastripidajale edastada mõõdistamisandmeid ja dokumente.


Korrastamaks maakorraldustööde tegevuslitsentsi omanike andmeid ja andmaks maamõõtjatele Virtuaalkontori kasutamiseks vajalikud kasutajaõigused, palume Teilt järgmisi andmeid:

  1. Maakorraldustööde tegevuslitsentsi omaniku (maamõõtja) nimi/nimetus;
  2. Tegevuslitsentsi number;
  3. Registrikood/isikukood;
  4. Kontaktandmed - postiaadress, telefon, e-post;
  5. Tegevuslitsentsi eest vastutav isik;
  6. Andmed isikute kohta kes antud tegevuslitsentsi puhul võivad taotleda katastrimõõdistamise lähteülesandeid - isiku nimi, isikukood ja tema kontaktandmed (telefon, e-post).

Palume ülalnimetatud andmed edastada Maa-ametile aadressil maaamet@maaamet.ee (digitaalselt allkirjastatud teave) või Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn (paberkandjal teave). Andmed palume edastada, so dokument allkirjastada, tegevuslitsentsi omanikul või tegevuslitsentsi eest vastutaval isikul.

e-Katastrisse sisenemine

Viimati muudetud: 31.10.2019 08:53
Tagasi algusesse