Liigu edasi põhisisu juurde

Kitsenduste kandmine katastriüksuse plaanile

NB! Kehtib enne 01.07.2018 väljastatud lähteülesannete puhul!

Katastriüksuse plaanile tuleb kanda kinnisomandi kitsendusi põhjustava objekti asukoht (piirid). Vastava informatsiooni kannab maamõõtja katastriüksuse plaanile kitsenduste kaardi, katastri aluskaardi ja kohaliku omavalitsuse poolt esitatud andmete alusel. Kitsendustega seotud andmete kandmisel katastriüksuse plaanile juhindutakse Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2003. a määrus nr 264 "Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord".

Katastrimõõdistamisel teostatavad toimingud seoses kitsendustega:

  • Mõõdistatakse ainult maapealsed looduses tunnetetavad objektid;
  • Kontrollitakse lähteülesandes esitatud ja katastri aluskaardil oleva kitsendusi põhjustava objekti asukohta, vajadusel mõõdistatakse uus asukoht.

Kitsendusi põhjustava objekti kandmine Katastriüksuse plaanile:

  • Katastriüksuse plaanile kantakse situatsioonielemendiga määratletavad maapealsed kitsendusi põhjustavad objektid (Katastriüksuse plaani situatsioonielementide kujutamise aluseks on põhikaardi leppemärkide loend);
  • Seadusest tulenevat vööndit või määratud piirangute ala ei kanta katastriüksuse plaanile;
  • Kitsendust põhjustava objekti tähistamiseks plaanil märgitakse situatsiooni elemendi juurde lisaks leppemärk s.o K1, K2, … ;
  • Leppemärkide seletuses esitatakse kitsendust põhjustava nähtuse nimi ja olemasolul objekti nimi;
  • Situatsioonielemendiga määratlemata objektid (erinevad kaitsealad) esitatakse ainult leppemärkide seletuses, lisades kas katastriüksus asub terviklikult või osaliselt nimetatud alal.


Viimati muudetud: 22.10.2020 20:56
Tagasi algusesse