Mäeeraldise lamami samakõrgusjoonte esitamine

Keskkonnaministri 23.10.2019 määrus nr 56 "Keskkonnaloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis" § 37 lõige 2 alusel esitatakse maavara kaevandamise loa taotlemisel mäeeraldise lamami samakõrgusjooned üldlevinud GIS- või CAD-vormingus joon-tüüpi ruumiobjektina. Palume mäeeraldise lamami samakõrgusjooned lisada kaevandamisloa taotlusele samades vormingutes nagu katendi ja plokkide isojooned: DGN, TAB või SHP. 

Mäeeraldise lamami isojoonte esitamine. Tehnilised nõuded ( 440.8 KB, 8.04.2021 )


Viimati muudetud: 05.10.2020 10:34
Tagasi algusesse