Liigu edasi põhisisu juurde

Uuringupunktide ja laboriandmete esitamine

Keskkonnaministri 17.12.2018 määrus nr 52 "Üldgeoloogilise uurimistöö ning maavara geoloogilise uuringu kord ja nõuded ning nõuded fosforiidi, metallitoorme, põlevkivi, aluskorra ehituskivi, järvelubja, järvemuda, meremuda, kruusa, liiva, lubjakivi, dolokivi, savi ja turba omaduste kohta maavarana arvelevõtmiseks" § 44 lõige 4 alusel esitatakse maavaravaru arvutamisel kasutatud puuraukude, kaevandite, paljandite ja interpolatsioonipunktide kirjeldused, laboriproovide ja fotode andmed keskkonnaregistri maardlate nimistu volitatud töötleja määratud vormis ning viisil. Maa-ameti peadirektori 2.10.2020 korralduse nr 1-17/20/2284 kohaselt tuleb maavara uuringupunktide andmestik esitada veebiliidese kaudu alates 1.01.2021.

Veebiliidesesse laetud uuringupunktide andmed on võimalik kujundatult eksportida ja esitada uuringuaruande lisana toimiku koosseisus. Oodatud on ka selliste uuringupunktide andmed, mis ei ole seotud maavara uurimisega. 

Kasutajaõiguste saamiseks palume end registreerida Maa-ametis, saates e-kirja aadressile reet.roosalu@maaamet.ee. Palume teatada kasutaja nime, isikukoodi ja e-posti aadressi.

Juhend ja abimaterjalid:

Veebiliidese kasutamise juhend ( 1.1 MB, 2.09.2020 )

Kasutamist tutvustav video (40 min)

Kasutamist tutvustav video (15 min)

Mall-fail näidisandmetega ( 35.2 KB, 5.10.2020 )

Maapõue stratigraafiline liigestus ( 497.1 KB, 26.05.2020 )


Viimati muudetud: 13.05.2021 17:06
Tagasi algusesse