Liigu edasi põhisisu juurde

Geoloogiliste kaardistustööde seis

Seisuga 1. juuni 2020 on digitaalse geoloogilise baaskaardiga osaliselt või täielikult kaetud 41 baaskaardi lehte. Levitusandmebaas sisaldab geofüüsikalisi (aeromagnetilised anomaaliad), geomorfoloogilisi (olulisemad rändrahnud), aluspõhjalisi (stratotüübid) ja faktilise materjali (puurkaevud, aluskorda ulatuvad puuraugud) objekte kogu Eesti ulatuses. Samuti on andmebaasi lisatud SedGofi projekti käigus kogutud info Soome lahe aluspõhja, pinnakatte, geomorfoloogia ja maavarade kohta (mõõtkavas 1:200 000, vt joonist).

Geoloogiliste kaardistustööde seis

Kontakt

Ivo Sibul


Viimati muudetud: 02.06.2020 13:28
Tagasi algusesse