Geoloogiliste kaardistustööde seis

Seisuga 1. jaanuar 2022 on digitaalse geoloogilise baaskaardiga osaliselt või täielikult kaetud 55 baaskaardi lehte. Levitusandmebaas sisaldab geofüüsikalisi (aeromagnetilised anomaaliad), geomorfoloogilisi (olulisemad rändrahnud), hüdrogeoloogilisi (allikad, karstinähtused), aluspõhjalisi (stratotüübid) ja faktilise materjali (puurkaevud, aluskorda ulatuvad puuraugud) objekte kogu Eesti ulatuses. Samuti on andmebaasi lisatud SedGofi projekti käigus kogutud info Soome lahe aluspõhja, pinnakatte, geomorfoloogia ja maavarade kohta (mõõtkavas 1:200 000, vt joonist).

Geoloogiliste kaardistustööde seis

Kontakt

Ivo Sibul


Viimati muudetud: 13.02.2022 02:46
Tagasi algusesse