Liigu edasi põhisisu juurde

Geoloogiliste kaardistustööde seis

Seisuga 1. september 2018 on digitaalse geoloogilise baaskaardiga osaliselt või täielikult kaetud 41 baaskaardi lehte, koostatud on 287 teemakaarti. Kogu Eesti ulatuses on geoloogilise baaskaardi andmebaasis geofüüsikalisi (aeromagnetilised anomaaliad), geomorfoloogilisi (olulisemad rändrahnud), aluspõhjalisi (stratotüübid) ja faktilise materjali (puurkaevud, aluskorda ulatuvad puuraugud) objekte. Andmebaasi on lisatud ka SedGOFi projekti käigus kogutud info Soome lahe aluspõhja, pinnakatte, geomorfoloogia ja maavarade kohta (mõõtkavas 1:200 000, vt joonist).

Geoloogiliste kaardistustööde seis

Kontakt

Ivo Sibul


Viimati muudetud: 27.11.2019 10:04
Tagasi algusesse