Ehitusgeoloogia andmekogu

Ehitusgeoloogia andmekogu (varasema nimega Ehitusgeoloogia fond) loodi Geotehnika komisjoni töö tulemusena 1964. aastal tollase Ehituskomitee juurde territoriaalse fondina ehitusgeoloogiliste, geotehniliste ja geotehnilise kontrolli alaste uuringutulemuste säilitamise, süstematiseerimise ja korduvkasutamise eesmärgil.

Hetkel on andmekogus süstematiseeritult enam kui 35 000 ehitusgeoloogilise ja geotehnilise uuringu aruannet, sealhulgas ka ~1000 hoone vajumisvaatluste andmed. Andmed on uuringutest, mis on tehtud 1964. aastast kuni tänaseni konkreetsete ehitiste ja rajatiste projekteerimiseks või linnade ja asulate generaalplaanide koostamiseks.

Andmekogu ülesandeks on projekteerijate, planeerijate, ehitajate, teadlaste ning keskkonnakaitse spetsialistide varustamine ehitusuuringute alase teabega.

  Alates 1. juulist 2015 on ehitusgeoloogiliste uuringute aruannete elektroonsete koopiate esitamine Maa-ametile kohustuslik (majandus- ja taristuministri 24.04.2015 määrus nr 32 §3). Aruanne tuleb esitada 10 päeva jooksul uuringu aruande valmimise päevast arvates. Alaliseks arhiveerimiseks on sobivad pdf-vormingus failid.

Ehitusgeoloogiliste uuringute aruanded palume elektroonselt edastada Maa-ametile ehitusgeoloogia andmekogu veebivormi kaudu. Edastamist selgitab ehitusgeoloogia kaardirakenduse kasutusjuhendi 6. peatükk.

Ehitusgeoloogia andmekogu aruandeid esitab Ehitusgeoloogia kaardirakendus. Kaardirakendusest on võimalik leida, kas soovitud ala kohta on tehtud huvipakkuvaid uuringuid ning nende olemasolul välja otsida aruannete elektroonsed koopiad. Kaardipildil on näha tehtud tööde asukoht ning võimalik on pärida uuringute esmaseid andmeid. Nii asukoha kui aruannete andmete põhjal on võimalik teostada ka otsingut.

Andmete kasutamine

Video kaardirakenduse kasutamisest

Video täiendavatest X-GISi ja QGISi võimalustest

Videos (al. 45 min) näidatud QGISi fail ja teenused ( 99.1 KB, 14.12.2023 )

Video WMS, WFS teenuste kasutamisest

Ehitusgeoloogia kaardirakendus

(uuringualasid on võimalik vektorkujul alla laadida, kuid rakendusest korraga allalaetavate objektide arv on piiratud)

Paberkoopiate hinnakiri

20 lehekülge taandatuna A4 formaadile on tasuta.

Iga väljastatud lehekülje eest alates 21. leheküljest on koopia tasu:

  • A4 formaadis 0,19 eurot lehekülg
  • A3 formaadis 0,38 eurot lehekülg
  • A2 formaadis 0,76 eurot lehekülg
  • A1 formaadis 1,52 eurot lehekülg
  • A0 formaadis 3,04 eurot lehekülg

Koopia tasule ei lisandu käibemaksu.

Kontakt

Reet Roosalu
Asukoht

Ehitusgeoloogia andmekogu asub aadressil Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn,
I korrus tuba 1-010.

Andmekogu on klientidele avatud esmaspäevast neljapäevani kl 9.00 - 16.00, reedeti kl 9.00 - 15.00.


Viimati muudetud: 14.12.2023 13:43
Tagasi algusesse