Liigu edasi põhisisu juurde

Kaardirakenduste kasutamise videojuhendid

  Videojuhendite vaatamiseks on vajalik, et veebilehitsejas on lubatud kasutada Adobe Flash lisa

Metainfo päring

Kaardirakenduses on võimalik saada infot ka aluskaartide kohta. Näiteks ortofoto puhul on võimalik saada infot, millal Teid huvitav ala on lennatud(foto on tehtud). Samuti väljastab metainfo päring andmed ka eelnevate lendude kohta päringupiirkonnas, ning ka selle kohta, millised teised aluskaardid antud piirkonnas saadaval on. Vanemad kaardid on nähtaval Ajalooliste kaartide kaardirakenduses.


Infopäring

Suur osa kaardirakendustes olevaid kaardikihte on infopäritavad. Infopäritavus tähendab seda, et iga kaardiobjekti "küljes" on ka konkreetse objekti kohta lisainfo. N: Katastriüksusel katastritunnus, aadress, sihtotstarve jne.


Positsioneerimine

Kaardirakenduses on võimalik ennast ka positsioneerida ja enda liikumist kaardil jälgida. Positsioneerimine on täpne nutiseadmega, kui sisse on lülitatud GPS.


Kõrgusinfo päring

Maa-amet teostab aerolaserskanneerimisi, mille tulemusel on saadud ka maapinna kõrguspunktid. Vastavad andmed on lisatud ka enamikesse kaardirakendustesse. Aerolaserskanneerimisest pikemalt (PDF).


Kaardikihtide juhtimine ja legend

Kaardikihid rakendustes on nende visuaalseks eristamiseks erineva kujundusega. Kuidas vaadata kaardikihide legendi, kihtide metainfot, kuvamisulatusi ja infopäringu olemasolu, on näidatud ülaloleval lingi all olevas videos.


Kaardirakenduste kitsenduste leidmine ja väljatrükk

Katastriüksustel on tihti erinevad kitsendust põhjustavad objektid nagu trassid, liinid, looduskaitseobjektid jne. Saamaks teada, kas ka Teile kuuluval katastriüksusel kehtivaid piiranguid leidub, on "Kitsenduste kaardirakenduses" olemas kitsenduste analüüs.


Kõigis kaardirakendustes sisalduv aadressiotsing

Leidmaks õigeid objekte kaardil on kaardirakendustes aadressiotsing, mis teostab sisendparameetrite sisestamisel päringu viiest ansmekogust - EHAK, väikkoht, liikluspind, hoone, katastriüksus. Kuidas otsingut teostada on põgusalt selgitatud juuresoleval videol.


Erametsakeskuse kaardirakenduste toetusõiguslike alade ruumianalüüs

Kui teile kuuluval katastriüksusel leidub metsa, mis asub Natura2000 alal, siis on võimalik "Erametsakeskuse kaardirakenduses" sooritada videoõpetuse järgi analüüs, saamaks teada, kas metsamaa kuulub toetusõiguslikku piirkonda.


Vahemaade mõõtmine

Juhul kui soovite hinnata kaardirakenduses Teid huvitavaid objekti umbkauddset suurust, kaugusi vmt, siis on kaardirakenduses olemas vahemaade mõõtmise tööriist.


Otsingu teostamine

Enamike kaardikihtide kohta on olemas otsing, mis baseerub nende kihtide atribuutandmetele. Otsingu puhul on võimalik kasutada metamärgina "%" sümbolit suvalise tekstiosa asendamiseks. Mitme atribuudi, näiteks katastritunnuse, alusel otsimisel samalt andmeväljalt tuleb need eristada püstkriipsuga"|".


Asustusükuse kiirvalik ja kaardirakenduse vahetamine

Selleks, et kaardil leida omavalitsust, või asustusüksust on võimalik kasutada asustusüksuse kiirvaliku menüüd. Samuti on kaardirakendust sulgemata võimalik avada teine kaardirakenduse samas kohas. Selleks piisab kaardirakenduse vahetamisest rippmenüü kaudu.


Koordinaatide paneel ja asukoha leidmine koordinaatide järgi

Koordinaatide paneeli kasutades on lisaks koordinaadi märkimisele võimalik koordinaadiotsingut sooritada.


Viite saatmine kaardirakenduse koordinaatide paneelilt

Olete ehk märganud kaardirakenduses midagi, mida tahaks sõbrale või tuttavale näidata? Selleks on võimalik kasutada automaatset viite saarmise vormi. Viide saatetakse selliselt, et avatuks jäävad just hetkel aktiivsed kaardikihid kuvamisala ulatuses.


Veast teatamine kaardirakenduses

Kui leiate mõnes kaardirakenduses vea - puuduva või ülearuse objekti, jne siis saab sellest teada anda vea teavitamise paneeli abil.


Trükise koostamine

Kui olete kaardirakenduses leidnud midagi vajalikku või huvipakkuvat ning soovite sellest teha paberile väljatrüki koos atribuutandmete või mõõdetud vahemaadega, siis saab selleks kasutada trükise koostamise vahendit.

Positsioneerimine

Kaardirakendusest ekraanipildi tegemiseks png formaadis vajutage fotoaparaadi nupule.


Kui viidatud videod Teie küsimustele ei vasta või jääte rakenduse kasutamisel hätta, siis ärge häbenege saata kirja aadressile kaardirakendus@maaamet.ee või helistada kaardirakenduse toetelefonile 675 0866.


Viimati muudetud: 23.10.2019 16:21
Tagasi algusesse