Kaardirakenduste kasutamise videojuhendid

Aluskaardi leppemärgid ja läbipaistvus

Aluskaardile kuvatakse vastavalt suurendusastmele ja keelevalikule leppemärke. Nende vaatamiseks peab avama aluskaartide valiku. Aluskaartide valiku nupp asub kaardiakna all vasakul nurgas. Minnes kursoriga leppemärgi ikoonile, kuvatakse vastava aluskaardi antud mõõtkavas kuvatava sisu kohta leppemärgid.

Aluskaardi läbipaistvuse muutmiseks saab kasutada all asetsevat nihutit.

Videojuhend

Piltjuhend

Aluskaardi lisamine

Aluskaardi valikusse saab kasutaja ise lisada endale sobivaid (aluskaardi) kihte. Selleks tuleb "Minu kihid" alt valida tööriist "Lisa kiht" ja avanevas aknas sisestada saki "Kihtide kataloog" otsingukasti otsitava kihi nimi.

Vastuse nimekirjast leides sobiva kihi, tuleb ennem lisamist valida määrang "Lisa aluskaardiks". Soovi korral saab kihile anda meelepärase nime ja vajutades nupule "Lisa", lisatakse valitud kiht aluskaartide komplekti. Lisatud kiht käitub kui aluskaart. Sinna saab lisada kõiki kihte, mis kihtide kataloogis on, ka näiteks katastripiiride kihi.

Kihi eemaldamiseks tuleb vajutada kihi ikooni ülanurgas olevale prügikasti ikoonile ja eemaldamise valik kinnitada.

Videojuhend

Piltjuhend

Minu kihid - oma kihi joonistamine

"Minu kihid" alla on võimalik kasutajal oma kihte lisada Üks võimalustest on see ise kaardile joonistada. Võimalik on lisada nii punkt-, joon- kui pindobjekte, määrata neile kujundus ja lisada tekstilist infot.

Et "Minu kihid" alla joonistatu säiliks on kindlasti vaja salvestada loodud sisu järjehoidjasse. Järjehoidjat saab salvestada nii avaliku kasutajana kui ka sisseloginud kasutajana. Sisseloginud kasutaja eelis on, et hiljem saab sama jäjehoidja sisu muuta ning piirata kaardi funktsionaalsust (näiteks peita ära üleliigsed nupud).

Lisatud videojuhend näitab, kuidas luua täiendavate tekstiväljadega punktkiht.

Videojuhend

Piltjuhend

Otsingukast - "Kihi andmed" otsing

Laiendatud otsingukasti vaikimisi avatud sakiks on "Kihi andmed". Selle kaudu on võimalik kaardirakenduse koosseisus olevatest kihtidest teha täpsemaid otsinguid, andes ette rohkem parameetreid.

Otsingutulemus kuvatakse otsingukasti alla. Valides sobiva vastuse või vastused, mahutatakse need kaardiaknasse. Kui kiht on suletud, siis see avatakse, et näha kõiki selles kihis olevaid ruumikujusid.

Otsingutulemust on võimalik kuvada ka laiema tabelina, mis sisaldab rohkem infot (sama koosseis, mis infopäringu vastusena kuvatakse). Tulemust saab salvestada erinevatesse formaatidesse.

Otsingu taasesitamiseks on võimalik URL otsingule kopeerida. Selleks on otsingu päisesse lisatud vastav lingi kopeerimise võimalus. Seda on võimalik kasutada näiteks Excelisse kaardirakendnusesse pöördumiste genereerimiseks, kus URL-is saab muutujana asendada vastava otsinguvälja väärtuse (näiteks katastriüksususe tunnuse).

Näide: URL, mis avab Looduskaitse rakenduses Matsalu rahvuspargi Keskkonnaregisri koodi alusel: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/looduskaitse?showsearchlayer=1&searchid=kr_kaitseala&kr_kood=KLO1000300

Näide URL, mis avan Maainfo rakenduses katastriüksuse tunnuse alusel: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo?showsearchlayer=1&searchid=FUUKAT101x2&TUNNUS=45203:002:0108

Videojuhend

Piltjuhend

HTML5 kaardirakenduse juhendid

Metainfo päring

Kaardirakenduses on võimalik saada infot ka aluskaartide kohta. Näiteks ortofoto puhul on võimalik saada infot, millal Teid huvitav ala on lennatud(foto on tehtud). Samuti väljastab metainfo päring andmed ka eelnevate lendude kohta päringupiirkonnas, ning ka selle kohta, millised teised aluskaardid antud piirkonnas saadaval on. Vanemad kaardid on nähtaval Ajalooliste kaartide kaardirakenduses.


Infopäring

Suur osa kaardirakendustes olevaid kaardikihte on infopäritavad. Infopäritavus tähendab seda, et iga kaardiobjekti "küljes" on ka konkreetse objekti kohta lisainfo. N: Katastriüksusel katastritunnus, aadress, sihtotstarve jne.


Positsioneerimine

Kaardirakenduses on võimalik ennast ka positsioneerida ja enda liikumist kaardil jälgida. Positsioneerimine on täpne nutiseadmega, kui sisse on lülitatud GPS.


Positsioneerimine

Kaardirakendusest ekraanipildi tegemiseks png formaadis vajutage fotoaparaadi nupule.


Kui viidatud videod Teie küsimustele ei vasta või jääte rakenduse kasutamisel hätta, siis ärge häbenege saata kirja aadressile kaardirakendus@maaamet.ee või helistada kaardirakenduse toetelefonile 665 0600.


Viimati muudetud: 02.11.2023 11:42
Tagasi algusesse